Vår verksamhet

Naturlig grafit som säkrar den gröna omställningen

Grafitbrytningen i Nunasvaara Södra nära Vittangi är en viktig resurs för både Europas och Sveriges gröna omställning. Tack vare dess höga kvalitet och unika geologiska egenskaper är fyndighetens naturliga grafit perfekt för tillverkning av anodmaterial för litiumjonbatterier som används i elfordon.

Grafit som utvinns vid Nunasvaara Södra kommer att förädlas till anodmaterial vid Talgas fabrik i Luleå.

Nunasvaara Södra-gruvan i korthet

Vad är det vi ska göra? Nunasvaara södra-gruvverksamheten kommer att utvinna upp till 120 000 ton höghaltig naturlig grafit per år. Denna grafitmalm kommer att anrikas på plats för att sedan bearbetas till batterianodmaterial vid Talgas fabrik i Luleå.

När kommer gruvan att vara i drift? Gruvprojektet är uppbyggt så att brytning i dagbrott endast sker under sommarhalvåret. Detta för att minimera påverkan på rennäringen. Vid sidan av gruvan i det anslutande anrikningsverket kommer dock arbete pågå året om.

Hur minimerar vi miljöpåverkan? Vid gruvan kommer Talga implementera flera ledande teknologier för hantering av både restavfall och vatten. Detta inkluderar torr samdeponering av gråberg och anrikningssand vilket gör att ingen gruvdamm kommer behövas, ett integrerat reningssystem för vatten samt övervakningssystem för vatten, damm och buller. 

Hur hanteras vattnet? Talga använder sig av ett integrerat vattenreningssystem liksom övervakning av spillvatten för att säkerställa att vattenkvaliteten och grundvattennivåerna förblir opåverkade av våra aktiviteter.

Hur kommer gruvan att påverka den biologiska mångfalden? Gruvverksamheten är utformad för att undvika påverkan på områden med hög biologisk mångfald, vilka kommer att skyddas både under och efter Talgas gruvdrift. Vi identifierar och tillämpar biodiversitetskompensationer (även kallade kompensationsåtgärder) för att resultera i en nettoökning av biologisk mångfald med 15 %. Vi är stolt projektpartner inom ramen för CLIMB, en metodik för att utvärdera biologisk mångfald på ett transparent och jämförbart sätt.

Hur många anställda kommer gruvan att ha? Ca 60 personer kommer behövas vid Nunasvaara södra-gruvan.

Miljökonsekvensbeskrivning

Talga har genomfört miljöstudier och bedömt miljökonsekvenserna av den föreslagna verksamheten. Dessa studier täcker ett brett spektrum av fokusområden, inklusive vattenhantering, hantering av avfall, biologisk mångfald, renskötsel och andra potentiella effekter på lokalsamhället.

Studierna, inklusive tillbörliga handlingar och kompletteringar, lämnades in till Mark- och miljödomstolen som en del av ansökan för att erhålla miljötillstånd för gruvverksamheten.

Nyhetsbrev och utskick av börsnyheter

Talga arbetar med en hög grad av transparens för att ge intressenter insyn i våra aktiviteter, framsteg och initiativ.

Som en del av detta åtagande och för att hålla lokala samhällen informerade, distribuerar Talga regelbundet nyhetsbrev med uppdateringar om våra aktiviteter, nyckelinformation och samhällsinitiativ.

Klicka här för ett arkiv av våra svenska nyhetsbrev.

Vittangi-uppdateringar

Slide:

Synpunkter, frågor och klagomål

För att säkerställa kvalitet och ansvarstagande i vårt arbete är synpunkter från våra olika intressenter en viktig del i att ständigt förbättra våra processer och rutiner. Vi tar därför tacksamt emot dessa. Notera att du även har möjlighet att vara anonym.

Hur lämnar jag in synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål? 

Talgas ambition är att skapa hållbar tillväxt genom att förädla socialt nödvändiga metaller och mineral som bidrar till en grön omställning. Vi vill säkerställa ansvarighet och hög kvalitet i alla våra åtaganden, och synpunkter är en viktig del i vårt arbete med att ständigt förbättra våra processer och rutiner. Har du frågor om vår Vittangiverksamhet, hör av dig på +46 (0) 10-303 71 00 (växel) eller kontakt@talga.se.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och klagomål som rör vår verksamhet via telefon, över mejl eller genom detta formulär. När du lämnar en synpunkt, fråga eller ett klagomål ansvarar Talga via en väl definierad process.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera för att få del av senaste nytt från Talga

Namn*
Informationstyp*
Consent*

Läs mer om hur Talga jobbar med GDPR i vår Integritetspolicy.