Klagomålsformulär

Formuläret nedan är en del av vår klagomålshantering. Du kan fylla i formuläret om du har upplevt att vi inte respekterar våra åtaganden. Eller om du har upplevt, sett eller hört om oönskat agerande från Talga och dess personals sida.

Efter att vi tagit emot och registrerat ditt klagomål kommer vi att analysera vad som hänt, besluta hur vi kan genomföra åtgärder samt hur vi kan förhindra att samma sak händer igen. Lämnar du uppgifter kommer vi att återkoppla med information till dig om hur vi hanterat ditt klagomål. Din anmälan kommer att hanteras konfidentiellt och du kan välja att vara anonym. Notera dock att vi då inte heller har möjlighet att återkoppla till dig.

Läs mer om hur Talga jobbar med GDPR i vår Integritetspolicy.