Hållbarhet

Vår vision

För Talga är hållbarhet inte ett tillägg, en ruta att markera eller ett avsnitt i en rapport. Det är kärnan i vår affärsstrategi och vision sedan dag ett. Vi erbjuder inte bara produkter som kan förändra världen; vi producerar dem också på sätt som är både miljömässigt och socialt hållbara.

Våra produkter kommer att användas vid många tillfällen i människors liv – i batteritekniken i elfordon och smartphones, till avancerade grafenmaterial som kommer att göra konsument- och industriprodukter starkare, hållbarare, lättare och grönare.

På grund av vår extremt högkvalitativa grafitmalm och världsledande industriella processer har vår gruva ett mycket mindre fotavtryck än traditionella grafitgruvor.

Enkelt uttryckt kan vi göra mer med mindre. Anrikningen av våra produkter är också optimerad för hållbarhet, och en oberoende livscykelanalys slutförd av det välrenommerade konsultföretaget Hitachi ABB Power Grids bekräftar att Talnode™-C är världens grönaste anodmaterial. Detta bygger i sin tur på Talgas fokus på svensk vattenkraft, lokal produktion och egenutvecklad teknologi och expertis.

Dessutom har vi stor respekt för den mark som vi verkar på och lovar att rehabilitera densamma när vi lämnar platsen.

Det är vårt mål att säkerställa att vi efterlämnar oss världen – både gruvplats och atmosfär – bättre än vi fann dem.