Hållbarhet

Vår vision

För Talga är hållbarhet inte ett tillägg, en ruta att markera eller ett avsnitt i en rapport. Det är kärnan i vår affärsstrategi och vision sedan dag ett. Vi erbjuder inte bara produkter som kan förändra världen; vi producerar dem också på sätt som är både miljömässigt och socialt hållbara.

Våra produkter kommer att användas vid många tillfällen i människors liv – i batteritekniken i elfordon och smartphones, till avancerade grafenmaterial som kommer att göra konsument- och industriprodukter starkare, hållbarare, lättare och grönare.

På grund av vår extremt högkvalitativa grafitmalm och världsledande industriella processer har vår gruva ett mycket mindre fotavtryck än traditionella grafitgruvor.

Enkelt uttryckt kan vi göra mer med mindre. Anrikningen av våra produkter är också optimerad för hållbarhet, och en oberoende livscykelanalys utförd av det välrenommerade konsultföretaget Minviro bekräftar Talnode™-C:s låga koldioxidutsläpp. Detta bygger i sin tur på Talgas fokus på svensk vattenkraft, lokal produktion och egenutvecklad teknologi och expertis.

Dessutom har vi stor respekt för den mark som vi verkar på och rehabiliterar densamma när vi lämnar platsen.

Biologisk mångfald vid markanvändning (CLIMB)

Talga satsar på teknik, åtgärder och kunskap för att minimera påverkan från våra verksamheter. Som exempel arbetar vi aktivt för att netto faktiskt öka den biologiska mångfalden inom de naturområden där vi verkar.

Vi är en stolt partner inom CLIMB-projektet (Changing Land use Impact on Biodiversity) tillsammans med Vattenfall, LKAB, Boliden, Skellefteå Kraft, Svenska kraftnät, Heidelberg Materials, Skanska, Specialfastigheter och SBMI. Syftet med projektet är att utveckla en gemensam metodologi för att på ett transparent sätt både kunna utvärdera biologisk mångfald, liksom att tillförlitligt kvantifiera och kommunicera negativ och positiv påverkan när mark exploateras eller återställs.