Vår verksamhet

Europas första kommersiella fabrik för batterianoder i Luleå

Talgas batterianodsanläggning, den första av sitt slag i Europa, ska tillverka hållbart anodmaterial för grönare litiumjonbatterier. Anläggningen ligger vid Luleå industripark och använder högkvalitativ naturlig grafit från Talgas egna fyndigheter nära Vittangi.

Med förnybar elektricitet, högkvalitativ grafitmalm och egenutvecklad teknologi kan Talgas anläggning producera ett av världens grönaste anodmaterial för elfordonsbatterier.

Batterianodfabriken i korthet

Vad är det vi ska göra? Anodfabriken kommer att producera naturligt grafitanodmaterial för användning i batterier för främst elfordon. Anläggningen kommer att ha en total byggnadsyta på ca 36 000 m2, vilket motsvarar ca fem fotbollsplaner.

Vilken kapacitet har anläggningen? I första fasen kommer anläggningen att producera 19 500 ton anodmaterial per år. Det räcker till motsvarande 16 GWh batterikapacitet, eller drygt 250 000 elbilar per år.

Hur hållbar är tillverkningen? Jämfört med det anodmaterial som för närvarande används och som importeras till Europa har produktionen av Talgas anodmaterial 92 % lägre utsläpp av koldioxidekvivalenter enligt en livscykelanalys granskad av tredje part. Denna minskning är möjlig främst tack vare tillgången till grön energi liksom Talgas höghaltiga naturliga grafitmalm och unika processteknik.

Varför Luleå? Såsom centrum för det framväxande gröna industriklustret i Sverige erbjuder Luleå tillgång till grön energi, direkta transportvägar till batteri- och fordonstillverkare, ett ledande teknologiskt universitet och kunnig arbetskraft.

I vilken fas är etableringen? Inledande markförberedelser är påbörjade inför planerad byggstart.

Miljökonsekvensbeskrivning

Talga har genomfört miljöstudier och bedömt miljökonsekvenserna av den föreslagna verksamheten. Dessa studier täcker ett brett spektrum av fokusområden, inklusive vattenhantering, biologisk mångfald och andra potentiella effekter på bl.a. lokalsamhället.

Studierna, inklusive tillbörliga handlingar och kompletteringar, lämnades in till Mark- och miljödomstolen som en del av ansökan för att erhålla miljötillstånd för anläggningen.

Nyhetsbrev och utskick av börsnyheter

Talga arbetar med en hög grad av transparens för att ge intressenter insyn i våra aktiviteter, framsteg och initiativ.

Som en del av detta åtagande och för att hålla lokala samhällen informerade, distribuerar Talga regelbundet nyhetsbrev med uppdateringar om våra aktiviteter, nyckelinformation och samhällsinitiativ.

Klicka här för ett arkiv av våra svenska nyhetsbrev.

Luleå uppdateringar

Slide:

Synpunkter, frågor och klagomål

För att säkerställa kvalitet och ansvarstagande i vårt arbete är synpunkter från våra olika intressenter en viktig del i att ständigt förbättra våra processer och rutiner. Vi tar därför tacksamt emot dessa. Notera att du även har möjlighet att vara anonym.

Hur lämnar jag in synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål? 

Talgas ambition är att skapa hållbar tillväxt genom att förädla socialt nödvändiga metaller och mineral som bidrar till en grön omställning. Vi vill säkerställa ansvarighet och hög kvalitet i alla våra åtaganden, och synpunkter är en viktig del i vårt arbete med att ständigt förbättra våra processer och rutiner. Har du frågor om vår Luleåverksamhet, hör av dig på +46 (0) 10-303 71 00 (växel) eller kontakt@talga.se.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och klagomål som rör vår verksamhet via telefon, över mejl eller genom detta formulär. När du lämnar en synpunkt, fråga eller ett klagomål ansvarar Talga via en väl definierad process.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera för att få del av senaste nytt från Talga

Namn*
Informationstyp*
Consent*

Läs mer om hur Talga jobbar med GDPR i vår Integritetspolicy.