Marknader

Energilagring

Stationära batterier, oavsett om det rör sig om stora industriella batterier eller batterier man kan ha i hemmet, är viktiga för hur man skall lagra och distribuera ström för både enskilda konsumenter och hela kraftsystem. Denna typ av applikationer förbättras avsevärt med Talgas gröna, snabbladdande anodprodukter som även håller längre. 

Att hålla lamporna tända

Grundläggande för övergången till förnybar energi är en förändring i hur vi tänker kring kraftdistribution. Energilagrings- och distributionssystem gör att vi kan utnyttja jordens enorma förnybara energiresurser på bästa sätt.

Och vi använder oss av dessa resurser; Användningen av förnybar energi är på den högsta nivån någonsin i EU. Mellan 2004 och 2019 fördubblades EU:s andel av förnybar energi till 19,7 %, och målet är att nå 32 % till 2030. Men i takt med att världen övergår från sitt beroende av fossila bränslen till förnybar energi, dyker nya utmaningar upp i dessa system.

Många former av förnybar energi är till sin natur intermittenta. Du kan inte generera solenergi på natten, och en vindstilla dag innebär stillastående vindkraftverk. Att enbart förlita sig på förnybar energi utan tillräckligt lagringsstöd kan leda till problem i energidistributionen. Utbredd användning av batterier kommer dock att möjliggöra urladdning av förnybar energi när solen inte skiner och vinden inte blåser.