Marknader

Konsumtionsvaror

Strävan efter en hållbar framtid präglar alla möjliga delar av våra dagliga liv och ner på materialnivå. Många material används i allt från stora industrier till våra hem. Nya innovationer och framsteg ger i sin tur nya möjligheter för mer hållbar konsumtion. Våra lösningar erbjuder moderna alternativ till existerande material samt helt nya möjligheter realiserade med hjälp av vår egna materialteknik. 

Starkare, lättare, grönare

Upptäckt 2004 och föremål för 2010 års Nobelpris i fysik, är grafen det lättaste, tunnaste, starkaste materialet som människan känner till, liksom den bästa ledaren av värme och elektricitet som någonsin upptäckts.

De många och varierande tillämpningarna av grafen i konsumentprodukter börjar först nu förverkligas. University of Manchester forskar om tillämpningar av grafen som kommer att påverka livet för miljontals människor. Membran gjorda av grafenoxid kan utgöra en perfekt barriär mot vätskor och gaser, inklusive helium, den gas som är svårast att fånga in. Detta har djupgående konsekvenser för dagliga konsumentprodukter, såsom livsmedel och läkemedelsförpackningar. Genom att stoppa överföringen av vatten och syre kan mat och färskvaror hållas fräscha längre. Dessa membran minskar också behovet av plastförpackningar, vilket möjliggör innovationer som pappersbaserade behållare och flaskor som inte läcker.

Grafenoxidmembran kan också användas i vattenfiltrering, vilket kan göra rent dricksvatten tillgängligt för miljontals människor i hela utvecklingsvärlden.