Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Talga är ett börsnoterat företag och arbetar med de högsta standarderna för bolagsstyrning i linje med rekommendationerna från den australiensiska börsen; Australian Securities Exchange. Styrelsen för Talga Group Ltd är ansvarig för styrningen av koncernen. Styrelsens styrprincip för att uppfylla detta ansvar är att agera ärligt, samvetsgrant och rättvist, i enlighet med lagen, i aktieägares, anställdas och andra aktörers intresse.

Talgas bolagsstyrningspolicyer och rutiner finns tillgängliga nedan.

Styrelsen
Terry Stinson
Styrelseordförande

Terry Stinson har över 35 års erfarenhet i både exekutiva och styrelsebefattningar i globala innovationsföretag inom en rad industrisegment, och har en tung meritlista av att bilda och leda internationella affärssamarbeten och joint ventures.

Tidigare erfarenheter inkluderar VD och Managing Director för Orbital Corporation, VP för Global Fuel Systems på Siemens AG, VD och Managing Director för Synerject och VP of Manufacturing Outboard Marine Corporation, Mr Stinson är för närvarande styrelsemedlem för Carnegie Clean Energy, Aurora Labs, samt Engentus.

Mark Thompson
Styrelseledamot och Koncernchef

Mark Thompson är grundare samt verkställande direktör för Talgakoncernen. Mark har över 30 års global erfarenhet inom geovetenskap och mineralindustri inklusive prospektering, gruvutveckling, teknik och ledning. Han är medlem i Institute of Geoscientists i Australien, Society of Economic Geologists och Society of Vertebrate Paleontology.

Mark var tidigare styrelsemedlem i de ASX-listade bolagen Gibb River Diamonds och Catalyst Metals.

Grant Mooney
Styrelseledamot

Grant Mooney har en bakgrund inom företagsrådgivning med lång erfarenhet av aktiekapitalmarknader, bolagsstyrning och M&A-transaktioner inom gruv- respektive tekniksektorn. Han är medlem av Institute of Chartered Accountants i Australien.

Mr Mooney är styrelsemedlem för flera ASX-noterade företag, inklusive vågenergiteknikutvecklaren Carnegie Clean Energy, 3D-metallutskriftsteknikföretaget Aurora Labs, och mineralföretagen Riedel Resources, Accelerate Resources, och Gibb River Diamonds.

Stephen Lowe
Styrelseledamot

Stephen Lowe har en bakgrund inom företagsledning med över 20 års erfarenhet av rådgivning till en rad företagskunder och ägarfamiljer. Lowe var koncernchef för Creasy Group i 12 år innan han gick i pension i augusti 2019.

Lowe har lång erfarenhet såsom styrelseledamot för publika bolag, inklusive som ordförande för Sirius Resources NL och tidigare styrelsemedlem för Coziron Resources och Windward Resources. Lowe har en Bachelor of Business (redovisning) och en Master of Taxation från UNSW. Han är fellow vid Taxation Institute of Australia.

Ola Rinnan
Styrelseledamot

Ola Rinnan har lång erfarenhet från ledande befattningar inom energi-, bank- och finanssektorn och har haft ett flertal styrelseuppdrag för europeiska börsnoterade företag och finansinstitut, inklusive bolag inom Smedviggruppen, och DFCU bank, där han representerade den största aktieägaren, Norfund.

Han var tidigare ordförande i Avinor AS och har varit VD för Eidsiva Energi AS och Norgeskreditt AS samt Ekonomidirektör för Moelven Industrier AS. Ola är för närvarande styrelseordförande för Nordavind DC Sites AS, Hamar Media AS, Espern Eiendom AS and Gravdahl AS. Ola har en Ekonomexamen och en Civilingenjörsexamen i materialteknik.