Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Talga är ett börsnoterat företag och arbetar med de högsta standarderna för bolagsstyrning i linje med rekommendationerna från den australiensiska börsen; Australian Securities Exchange. Styrelsen för Talga Group Ltd är ansvarig för styrningen av koncernen. Styrelsens styrprincip för att uppfylla detta ansvar är att agera ärligt, samvetsgrant och rättvist, i enlighet med lagen, i aktieägares, anställdas och andra aktörers intresse.

Talgas bolagsstyrningspolicyer och rutiner finns tillgängliga nedan.

Talgaskoncernens styrelse
Terry Stinson
Chair

Terry Stinson har över 35 års erfarenhet i både exekutiva och styrelsebefattningar i globala innovationsföretag inom en rad industrisegment, och har en tung meritlista av att bilda och leda internationella affärssamarbeten och joint ventures.

Tidigare erfarenheter inkluderar VD och Managing Director för Orbital Corporation, VP för Global Fuel Systems på Siemens AG, VD och Managing Director för Synerject och VP of Manufacturing Outboard Marine Corporation, Mr Stinson är för närvarande styrelsemedlem för Carnegie Clean Energy, Aurora Labs, samt Engentus.

Mark Thompson
Managing Director

Mark Thompson är grundare samt verkställande direktör för Talgakoncernen. Mark har över 30 års global erfarenhet inom geovetenskap och mineralindustri inklusive prospektering, gruvutveckling, teknik och ledning. Han är medlem i Institute of Geoscientists i Australien, Society of Economic Geologists och Society of Vertebrate Paleontology.

Mark var tidigare styrelsemedlem i de ASX-listade bolagen Gibb River Diamonds och Catalyst Metals.

Grant Mooney
Non-Executive Director

Grant Mooney har en bakgrund inom företagsrådgivning med lång erfarenhet av aktiekapitalmarknader, bolagsstyrning och M&A-transaktioner inom gruv- respektive tekniksektorn. Han är medlem av Institute of Chartered Accountants i Australien.

Mr Mooney är styrelsemedlem för flera ASX-noterade företag, inklusive vågenergiteknikutvecklaren Carnegie Clean Energy, 3D-metallutskriftsteknikföretaget Aurora Labs, och mineralföretagen Riedel Resources, Accelerate Resources, och Gibb River Diamonds.

Ola Rinnan
Non-Executive Director

Ola Rinnan har lång erfarenhet från ledande befattningar inom energi-, bank- och finanssektorn och har haft ett flertal styrelseuppdrag för europeiska börsnoterade företag och finansinstitut, inklusive bolag inom Smedviggruppen, och DFCU bank, där han representerade den största aktieägaren, Norfund.

Han var tidigare ordförande i Avinor AS och har varit VD för Eidsiva Energi AS och Norgeskreditt AS samt Ekonomidirektör för Moelven Industrier AS. Ola är för närvarande styrelseordförande för Nordavind DC Sites AS, Hamar Media AS, Espern Eiendom AS and Gravdahl AS. Ola har en Ekonomexamen och en Civilingenjörsexamen i materialteknik.

Stephen Lowe
Non-Executive Director

Stephen Lowe har en bakgrund inom företagsledning med över 20 års erfarenhet av rådgivning till en rad företagskunder och ägarfamiljer. Lowe var koncernchef för Creasy Group i 12 år innan han gick i pension i augusti 2019.

Lowe har lång erfarenhet såsom styrelseledamot för publika bolag, inklusive som ordförande för Sirius Resources NL och tidigare styrelsemedlem för Coziron Resources och Windward Resources. Lowe har en Bachelor of Business (redovisning) och en Master of Taxation från UNSW. Han är fellow vid Taxation Institute of Australia.

Talgas koncernledning
Martin Phillips
Chief Executive Officer

Martin Phillips är en erfaren chef och företagsledare med över 25 års erfarenhet från den globala metall- och gruvsektorn. Som vd för Talga Group övervakar Phillips etableringen av företagets vertikalt integrerade, utsläppssnåla batteri- och avancerade materialproduktion. Detta omfattar utveckling av gruvor och produktionsanläggningar i norra Sverige, pilotanläggning i Tyskland och forskning- och produktutveckling i Cambridge, Storbritannien. Med en tidig karriär inom ingenjörs- och kommersiella roller i australiensiska och brittiska verksamheter med MIM (nu Glencore) och Iluka Resources, byggde Phillips upp dessa verksamheter och implementerade tillväxtstrategier för offshore-smältverksföretag. Phillips har en kandidatexamen i kemiteknik (hedersbetygelser) och en examen i tillämpad finansiering och investeringar. Han är medlem i Australian Institute of Company Directors och Australasian Institute of Mining and Metallurgy samt Confederation of British Industry (C.B.I.) Ingenjörspris.

Melissa Roberts
Chief Financial Officer

Melissa Roberts har över 20 års erfarenhet från den globala resursindustrin i ledande befattningar inom företags- och kommersiella områden, senast hos den globala mineralsands- och sällsynta jordartsmetallproducenten Iluka Resources. Dessförinnan arbetade Roberts med en rad europeiska energiföretag efter att ha startat sin karriär på det australiensiska börsnoterade företaget Wesfarmers.

Anna Motta
Chief Technology Officer

Kemist med över 20 års expertis inom kolnanomaterial och lång erfarenhet av att leda FoU-program. Chef för Talgas enhet för ‘teknik och avancerade material’ med fokus på utveckling av nästa generations produkter. Tidigare chef för flera forskningsprogram vid Cambridge Graphene Centre med särskilt fokus på industripartnerskap och tekniköverföring. Tidigare erfarenheter inkluderar forskning och ledarskap, bland annat vid Statens Forskningscenter i Finland och University of Cambridge.

Eva Pijnenburg
Group Director People & Culture, Health & Safety

Mer än 20 års erfarenhet inom en rad olika HR-, lednings- och rekryteringstjänster. Stark bakgrund inom arbetsrätt och förhandlingar, samt HR och processutveckling för att stödja medarbetare och stärka företagskulturer.

Per-Inge Kruse
Group Director BD & Strategic Alliances​

Mer än 20 års erfarenhet av försäljning, Buisness Development och strategiska allianser inom fordons- och marinindustrin. Tidigare verkställande direktör för fordonsdesign- och utvecklingsgruppen FEV:s svenska dotterbolag och chef för Buisness Development på transport- och energiteknikkonsultföretaget Ricardo.

Peter French
Group Environmental and Community Manager

Peter French är en erfaren miljöexpert med mer än 25 års erfarenhet inom gruv- och industrisektorn. Han är ansvarig för tillståndsprövningar, miljö- och sociala funktioner för Talgas verksamhet. Han har tidigare arbetat som konsult för en rad olika gruvverksamheter och har tillbringat större delen av de senaste 15 åren med att hantera tillståndsprocesser för gruv- och industrianläggningar, ofta utanför Australien. Tidigare befattningar inkluderar ansvarig för efterbehandling inom mineralsandsindustrin.

Talga AB styrelse
Per-Erik Lindvall
Chair

En välkänd företagsledare i norra Sverige med en mångårig bakgrund inom svensk gruvindustri, bland annat som tidigare vice vd för LKAB.

Anders Granberg
Director

En framstående branschprofil i norra Sverige med lång historia som affärsutvecklare samt företags- och projektledare.

Eva Nordmark
Director

Tidigare arbetsmarknads- och jämställdhetsminister i svenska regeringen, riksdagsledamot och ordförande i Tjänstemännens centralorganisation, TCO.

Mark Thompson
Director

Mark Thompson är grundare samt verkställande direktör för Talgakoncernen. Mark har över 30 års global erfarenhet inom geovetenskap och mineralindustri inklusive prospektering, gruvutveckling, teknik och ledning. Han är medlem i Institute of Geoscientists i Australien, Society of Economic Geologists och Society of Vertebrate Paleontology.

Mark var tidigare styrelsemedlem i de ASX-listade bolagen Gibb River Diamonds och Catalyst Metals.

Ola Rinnan
Director

Ola Rinnan har lång erfarenhet från ledande befattningar inom energi-, bank- och finanssektorn och har haft ett flertal styrelseuppdrag för europeiska börsnoterade företag och finansinstitut, inklusive bolag inom Smedviggruppen, och DFCU bank, där han representerade den största aktieägaren, Norfund.

Han var tidigare ordförande i Avinor AS och har varit VD för Eidsiva Energi AS och Norgeskreditt AS samt Ekonomidirektör för Moelven Industrier AS. Ola är för närvarande styrelseordförande för Nordavind DC Sites AS, Hamar Media AS, Espern Eiendom AS and Gravdahl AS. Ola har en Ekonomexamen och en Civilingenjörsexamen i materialteknik.

Martin Phillips
Director

Martin Phillips är en erfaren chef och företagsledare med över 25 års erfarenhet från den globala metall- och gruvsektorn. Som vd för Talga Group övervakar Phillips etableringen av företagets vertikalt integrerade, utsläppssnåla batteri- och avancerade materialproduktion. Detta omfattar utveckling av gruvor och produktionsanläggningar i norra Sverige, pilotanläggning i Tyskland och forskning- och produktutveckling i Cambridge, Storbritannien. Med en tidig karriär inom ingenjörs- och kommersiella roller i australiensiska och brittiska verksamheter med MIM (nu Glencore) och Iluka Resources, byggde Phillips upp dessa verksamheter och implementerade tillväxtstrategier för offshore-smältverksföretag. Phillips har en kandidatexamen i kemiteknik (hedersbetygelser) och en examen i tillämpad finansiering och investeringar. Han är medlem i Australian Institute of Company Directors och Australasian Institute of Mining and Metallurgy samt Confederation of British Industry (C.B.I.) Ingenjörspris.

Melissa Roberts
Director

Melissa Roberts har över 20 års erfarenhet från den globala resursindustrin i ledande befattningar inom företags- och kommersiella områden, senast hos den globala mineralsands- och sällsynta jordartsmetallproducenten Iluka Resources. Dessförinnan arbetade Roberts med en rad europeiska energiföretag efter att ha startat sin karriär på det australiensiska börsnoterade företaget Wesfarmers.