Produkter

Batterimaterial

Anoden utgör ungefär hälften av aktiva materialet i ett litiumjonbatteri och gröna anoder kan dramatiskt minska CO2-utsläppen vid tillverkning av elfordon, energilagringssystem och konsumentelektronik.

Talgas material både utvinns och förädlas i Sverige från högkvalitativ naturlig grafit och med förnybar energi. Talgas anodprodukter har hög teknisk prestanda och ett lågt CO2-fotavtryck – allt levererat från inom EU.

Talgas tekniska anodprodukter

Talnode®-C

Talnode®-C är tillverkad av svensk högkvalitativ naturlig grafit och med patenterade beläggningsprocesser för att erbjuda branschledande aktiva anoder i storlekar under 6 mikron. Talnode®-C kan finjusteras för olika tillämpningar under vår vertikalt integrerade produktion och kännetecknas av låg ohmsk resistans, låg svällning och låg yta, vilket ger enastående snabbladdning och lågtemperaturprestanda för elfordon och konsumentelektronik.

Talnode®-Si

Kisel-karbonkomposit (30-50% kisel) för användning såsom kapacitetshöjande tillsats i befintliga kommersiella batterianoder. Drop-in-design med Talgas egenutvecklade grafen-, kisel- och grafitteknologi som möjliggör låg svällning och kommersiellt produktionskalendertryck, med en lägre kostnad och en mycket skalbar tillverkningsprocess

Talnode®-E

Talgas egenutvecklade nästa generations grafit-metallkompositanod för solid state-batterier. Talnode®-E är designad som ett alternativ till rena metalliska litiumanoder som kan orsaka en rad problem som hindrar solid state-batterier inklusive långsam laddning/urladdning, säkerhet vid transport/produktion och högre tillverkningskostnader.

Hitta din lösning hos oss!

Letar du efter en grön lösning?
Skicka oss ett mejl idag.

Vänligen kontakta mig angående:
Samtycke*

Läs mer om hur Talga jobbar med GDPR i vår Integritetspolicy.