1. Home
  2. /
  3. Artikel
  4. /
  5. Grafit, grafen och batterianoder

Grafit, grafen och batterianoder

Alla vet att grundämnet kol är spelar en stor roll när det kommer till klimatförändringar. Miljarder ton koldioxid har pumpats ut i atmosfären sedan den industriella revolutionens början, vilket har bidragit till uppvärmningen av planeten. Men visste du att kol även har en nyckelroll att spela när det kommer till att klara skiftet till en ekonomi med netto nollutsläpp? Inte såsom koldioxid, men såsom grafit.

Grafit kan, genom dess kovalenta bindningar mellan kolatomer, leda elektricitet. Detta gör det till ett idealiskt användningsmaterial för den negativa elektroden (anoden) i de litiumjonbatterier som används i elfordon.

Men all grafit är inte likadant framtagen

Om grafit ska spela en nyckelroll för att minska koldioxidutsläppen i den globala ekonomin, när nu elfordon omfamnas runt om i världen, måste den produceras på ett hållbart sätt. Faktum är att det mesta av den grafitbaserade batterianoden som idag levereras till Europa är tillverkad av syntetisk grafit, som i sig tillverkas i utsläppsintensiva processer från petroleumprodukter.

Talgas anodmaterial görs istället av naturlig grafit. Denna grafit började bildas redan för två miljarder år sedan. Grafitmalmen, belägen i norra Sverige, är väldigt höghaltig. Dessutom, tack vare de unika omständigheterna under dess geologiska bildande, är den särskilt väl lämpad att använda i just litiumjonbatterier.

Som följd av att Talga använder sig av både svensk vattenkraft liksom världsledande processteknik är Talgas anoder världens grönaste. Det innebär att elfordon som har batterier med Talga-anoder inte bara ”körs grönt” utan även är grönt framtagna.

Grafen – i framkant bland innovativa material

Kolets egenskaper och nyckelroll i vår framtid slutar heller inte vid grafiten. Talgas grafitfyndigheter är även optimala för produktion av grafen.

Upptäckt så sent som 2004 och föremål för 2010 års Nobelpris i fysik, är grafen det lättaste, tunnaste och starkaste materialet som vi känner till i hela världen, liksom den bästa ledaren av både värme och elektricitet som någonsin upptäckts.

Grafen får man av att isolera ett enda atomiskt lager av grafit. Dess unika molekylära struktur ger grafenet flera egenskaper med potential att öka hållbarheten inom en rad områden, inklusive genom att göra olika material starkare, uthålligare, starkare och grönare.