Miljökonsekvensbeskrivning

Luleå batterianodfabrik

Talga har genomfört miljöstudier och bedömt miljökonsekvenserna av vår planerade batterianodfabrik som ska byggas vid Luleå Industripark. Denna sida innehåller de miljökonsekvensbedömningar som lämnades in till mark- och miljödomstolen som en del av processen för att erhålla miljötillstånd för anläggningen. Dessa handlingar är på svenska och presenteras i den ordning de lämnats in till domstolen. Observera att bilagor i kompletteringarna kan ersätta tidigare inlämnade bilagor.

Tillståndsbeslut 21 juni 2023

Mark- och miljödomstolen ger Talga AB tillstånd enligt miljöbalken för att tillverka batterianodmaterial.

Ansökan juni 2022

Miljötillståndsansökan, den första miljökonsekvensbedömningen, teknisk beskrivning och resultatet av samråd som Talga genomförde innan ansökan lämnades in.