1. Home
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Talga bryter mark för Europas första gröna anodfabrik

Talga bryter mark för Europas första gröna anodfabrik

Bild 1 Första spadtaget tas vid Talgas batterianodfabrik I Luleå industripark. Från vänster: Talga Europachef Martin Phillips; Talgas Chief Financial Officer, Melissa Roberts; Styrelseordförande i Luleå kommun, Carina Sammeli; Landshövdingen I Norrbotten, Lotta Finstorp; Talgas grundare och koncernchef, Mark Thompson; samt Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Under måndagen samlades representanter från regering, region och kommun, liksom från näringsliv och media, när Talga tog första spadtaget för vad som kommer bli Europas första batterianodsfabrik.

Eventet gick av stapeln på Luleå industripark på Hertsön utanför Luleå, där Talga blir den första aktören att skrida till verket. Bland talarna återfanns bl.a. arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L), landshövdingen från Region Norrbotten Lotta Finstorp (M), liksom kommunstyrelsens ordförande i Luleå, Carina Sammeli (S).

Inledde gjorde Talga AB:s styrelseordförande Per-Erik Lindvall, tillsammans med Talgas grundare och koncernchef Mark Thompson, som sade:

”För tolv år sedan kunde vi välja varhelst i världen att lägga vår verksamhet. Vi valde att komma hit till Norra Sverige”.

Fabriken, som beräknas sysselsätta mellan 80-100 personer, kommer vara den första i Europa med grafitanoder från naturlig grafit. En extern livscykelanalys påvisar hur Talga – genom att använda grafit från utanför Vittangi i Kiruna kommun och förädla denna inklusive med egenutvecklad teknik – kan skapa batterianoder som inte bara presterar bättre – men som även kan minska klimatutsläppen från anodtillverkning med över 90%. Detta jämfört med de idag ledande anodprodukterna på marknaden.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson sade i ett tal till de cirka 100 gästerna som samlats vid Talgas byggsite:

”Det är väldigt roligt att vara här för detta är inte bara en del av hur vi ska klara klimatet, utan även hur vi skapar välstånd.”

I planeringen ingår att fabriken ska försörjas med grafit från Talgas egna gruvverksamhet utanför Vittangi i Kiruna kommun, varifrån i snitt två lastbilar per dygn kommer förse fabriken med grafitkoncentrat och som där förädlas och förvandlas till anodmaterial till de europeiska batterifabrikerna. I första steget beräknar man att kunna leverera upp till 19 500 ton anodmaterial per år, vilket motsvarar mängden grafit som behövs för cirka 200 000 nya elbilar varje år.

Kommunstyrelsens ordförande i Luleå, Carina Sammeli, talade inför gäster och media:

”Det pågår en klimatförändring i världen och det betyder att vi alla måste ändra våra sätt att tillverka och konsumera. Därför är jag enormt stolt att få stå här idag, där detta gröna skifte nu sker på riktigt

Luleå valdes som plats för fabriken av flera skäl, där saker såsom tillgången till grön el, hamn och en universitetsmiljö lyfts fram som särskilt viktiga faktorer.

Huvudentreprenör för de inledande markarbetena är Luleåbaserade NYAB, som kommer inleda arbetet med att förbereda marken omedelbart.

“Där spadtag tas, där bor framtiden”, talade Landshövdingen i Norrbotten Lotta Finstorp, och fortsatte: ”hela världen tittar på Norrbotten nu, för det är här den gröna omvandlingen sker.

Bild 2: Talgas Europachef Martin Phillips håller tal inför inbjudna gäster från politik och näringsliv.
Bild 3: Talgas grundare och koncernchef, Mark Thompson förbereder sig för det efterlängtade första spadtaget.