Miljökonsekvensbeskrivning

Nunasvaara Södra grafitgruva

Talga har genomfört miljöstudier och bedömt miljökonsekvenserna av vår planerade gruvverksamhet vid Nunasvaara Södra. Denna sida innehåller de miljökonsekvensbedömningar som lämnades in till mark- och miljödomstolen och Bergsstaten som en del av processerna för att erhålla miljötillstånd och bearbetningskoncession för gruvan. Dessa handlingar är på svenska och presenteras i den ordning de lämnats in till domstolen. Observera att bilagor i kompletteringarna kan ersätta tidigare inlämnade bilagor.

Tillståndsbeslut 5 april 2023

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd för gruvverksamhet och tillstånd för verksamhet inom Natura 2000-området, Torne och Kalix älvsystem.

Ansökan maj 2020

Miljötillståndsansökan, den första miljökonsekvensbedömningen, teknisk beskrivning och resultatet av samråd som Talga genomförde innan ansökan lämnades in.

Yttrande januari 2021

Extra information lämnas som svar på frågor.

Komplettering februari 2021

Kompletterande dokument.

Yttrande juni 2021

Extra information lämnas som svar på frågor.