1. Home
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Tillståndsuppdatering för Nunasvaara södra

Tillståndsuppdatering för Nunasvaara södra

29 september 2023: Under våren 2023 godkände miljödomstolen vid Umeå tingsrätt Talgas ansökan om miljötillstånd och tillstånd enligt Natura 2000 för gruvbrytning vid Nunasvaara södra. Beslutet har sedermera överklagats till hovrätten, som avslagit överklaganden, och vissa överklagande parter har därefter även överklagat domslutet till högsta domstolen. Högsta domstolen har nu att antingen avslå eller lyfta upp dessa överklaganden. Högsta domstolens har ej kommunicerat om när beslut senast bör komma.

Denna nyhet finns även att läsa på engelska här.