1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Talga AB prospekterar vidare ”Ett väldigt spännande projekt”

Talga AB prospekterar vidare ”Ett väldigt spännande projekt”

Grafitprojektet utanför Vittangi tillhör en av världens bästa med en halt om 23,8 procent grafit. Det är också den största i Europa enligt den vedertagna JORC-standarden. Då efterfrågan på grafit fortsätter att stiga undersöker Talga AB fyndigheten närmare.

Vid Nunasvaara Södra utanför Vittangi genomfördes nyligen en framgångsrik geofysisk undersökning med elektromagnetisk metod som kan lokalisera malmkroppar upp till 1000 meters djup. Metoden låter elektromagnetiska vågor nå berggrunden som reagerar olika beroende på innehåll och lämpar sig särskilt väl att använda för grafit.

Vi har tidigare fokuserat på grundare nivåer om cirka 200 meter då de visat sig vara mycket rika på grafitmalm. Malmkropparna i Nunasvaara Södra fortsätter på djupet vilket gör det till ett väldigt spännande projekt.

säger Tom Kearney, geolog hos Talga AB.

Resultaten av undersökningarna är just nu under bearbetning och kommer att fungera som underlag för olika alternativ i framtiden, till exempel underjordsbrytning med möjliga fördelar i minskat avfall och lägre markpåverkan. Tom Kearney förklarar att en så låg miljöpåverkan som möjligt är högsta prioritet för bolaget.

Om vi kan växa i samma område där vi redan har en gruva så kan vi till exempel tidigt planera för brytning under jord och då behövs mindre mark tas i anspråk i jämförelse med dagbrottsbrytning i området. Vittangiprojektet har därför högsta prioritet men på grund av den ökande efterfrågan prospekterar vi även i ett område norr om projektet.

Området (Vittangi nr. 6 i kartan nedan) ligger cirka nio kilometer från Nunasvaara Södra och undersöks med befintligt prospekteringstillstånd. En äldre geofysisk mätning från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, indikerar på fyndigheter även i detta område.

Vi har genomfört nya geofysiska mätningar och sett att det finns god potential att hitta stora mineraliseringar även om det inte är exakt samma typ av grafit som i de befintliga. Fyndigheten är intressant att prospektera vidare för att förstå en eventuell framtida potential i området. Men idag är vi fokuserade på Nunasvaara.

säger Tom Kearney.

Fakta, grafit

EU har klassificerat grafit som ett kritisk och strategisk mineral. Det beror dels på det tunga importberoendet från Asien, dels på grund av det stora behovet, och då främst för batterianoder till litiumbaserade bilbatterier. Den initiala produktionstakten i Talga AB:s batterianodsfabrik i Luleå är 19 500 ton medan Europas beräknade batterikapacitet år 2030 behöver 1 450 000 ton anoder.