Kategori: Lokala Nyheter

Titel
Meta

Grafitfyndigheten vid Vittangi uppvärderas större och djupare

Som del av prospektering av Vittangiområdet kan Talga nu uppvärdera det totala prospekteringsmålet till ett spann om 240–350 miljoner ton med 20–30% grafithalt. Detta …

Talga AB prospekterar vidare ”Ett väldigt spännande projekt”

Grafitprojektet utanför Vittangi tillhör en av världens bästa med en halt om 23,8 procent grafit. Det är också den största i Europa enligt den …

Varför prospekterar Talga AB?

En gruva har en begränsad livslängd. Den livslängden kan förlängas i en redan befintlig gruva eller genom nya mineralreserver. För detta behövs prospektering – …

Talga AB utreder elektrifierad fordonsflotta

”Två lastbilsekipage per dag” Nyhetsuppdatering 2023-09-01:Talga AB:s mål är att generera en så låg påverkan på närmiljön som möjligt. Men miljöambitionerna innehåller också en, …

Talgas anodmaterial kan spara 1,6 ton koldioxid per elbil

”Ett fantastiskt resultat” Nyhetsuppdatering 2023-09-01:En ny livscykelanalys visar att anodmaterialet Talnode®-C, med grafit utvunnen från Nunasvaara Södra, kan minska koldioxidutsläppen med hela 1,6 ton …

Huvudförhandlingen om Nunasvaara Södra inledd

Tisdagen den 31 januari 2023 startade huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen om Talgas tänkta grafitbrytning vid Nunasvaara södra. Platsen är satt till Quality hotel …

Talga fick besök från både stora finansieringsinstitut och OECD

Intresset för Talgas anodprojekt är stort både från marknaden och samhället, och under hösten har flera dignitärer kommit för att besöka verksamheten på plats …

Provborrning visar på länk mellan Niska norra och södra

Resultaten från 2021 års omfattande provborrningskampanj som presenterades i maj påvisade en helt ny fyndighet, kallad Nunasvaara östra, och ökade den totala volymen för samtliga Vittangi-fyndigheter …

Mark- och miljödomstolen genomförde syn vid Nunasvaara södra

Den 26 september bjöd Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt in remissinstanser och allmänhet för en s.k. syn vid Nunasvaara södra. Synen är en …

Vattenmiljön säkerställs i flera led – och kontrollerna sker dagligen

Miljöchefen Peter French är tydlig:”Skulle processvattnet överstiga några gränsvärden skulle vi aldrig släppa ut det, vi har kapacitet att lagra och rena vattnet på …