1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Talga AB utreder elektrifierad fordonsflotta

Talga AB utreder elektrifierad fordonsflotta

”Två lastbilsekipage per dag”

Nyhetsuppdatering 2023-09-01:
Talga AB:s mål är att generera en så låg påverkan på närmiljön som möjligt. Men miljöambitionerna innehåller också en, om möjligt, elektrifierad fordonsflotta.

Det var inte för mer än ett-två år sedan som helelektriska gruvtruckar från bland andra Volvo presenterades. En av anledningarna är en ökad efterfrågan de senaste åren, då bränslet är en stor utgift för gruvindustrin. Därtill genererar de också stora koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan då en gruvtruck i den tyngsta klassen kan förbruka över 300 liter diesel per timme.

Talga AB kommer inte att använda fordon av denna storlek, men utreder ändå möjligheten att köra helelektriska fordon på gruvområdet och även på transportsträckan till Luleå i framtiden. Grafitkoncentratet ska transporteras med lastbilar från den planerade gruvan vid Nunasvaara Södra utanför Vittangi till batterianodfabriken i Luleå. Tom Kearney är projektgeolog för Talga AB och arbetar med de framtida logistiklösningarna.

– Vi kommer endast transportera runt 25 000 ton grafitkoncentrat årligen. Det motsvarar två lastbilsekipage per dag fram och tillbaka som trafikerar väg E45, E10, och E4 till och från Luleå,

förklarar Tom Kearney, och fortsätter:

– Det kommer att röra sig om totalt cirka 69 ton dagligen och därför tittar vi på ekipage som är lämpade för halva det tonnaget, runt 35 ton, så själva transporterna av koncentratet kommer inte att utgöra en så stor del av fordonsflottan.

Vidare kommer grusvägen till det planerade gruvområdet att förstärkas och breddas för ökad säkerhet. Koncentratet, i torr form, kommer att transporteras i slutna system som inte genererar damning. Om elfordon är lämpade för alla delar av fordonsflottan återstår för utredningen att klarlägga men Tom Kearney är hoppfull.

– Jag tror att det är möjligt, absolut. Men vi behöver utreda vidare och hoppas kunna genomföra ett test med elektriska lastbilar nästkommande vinter. Det finns många parametrar att ta hänsyn till,

säger Tom Kearney.