1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Talgas anodmaterial kan spara 1,6 ton koldioxid per elbil

Talgas anodmaterial kan spara 1,6 ton koldioxid per elbil

”Ett fantastiskt resultat”

Nyhetsuppdatering 2023-09-01:
En ny livscykelanalys visar att anodmaterialet Talnode®-C, med grafit utvunnen från Nunasvaara Södra, kan minska koldioxidutsläppen med hela 1,6 ton per elbilsbatteri jämfört med de idag vanligaste anodmaterialen.

Talga AB:s batterianodmaterial, som ska förädlas i Luleå med naturlig grafit och utan fossila bränslen, ger kraftigt minskade utsläpp av koldioxid jämfört med anoder som idag är marknadsledande. Resultatet kommer från en referentgranskad livscykelanalys som publicerades i augusti. Koldioxidbesparingen vid användning av Talnode-C i batterier blir hela 92 procent jämfört med de vanligaste syntetiska grafitanoderna.

– Detta är ett fantastiskt resultat av studien och kan kraftigt minska tillverkarnas totala koldioxidutsläpp för elbilar. Våra ambitioner är att vara bäst i branschen och när nu EU-kraven på deklaration av batteriers koldioxidavtryck kommer på plats 2025 känner vi oss trygga,

säger Peter French, miljöchef hos Talga AB.

Merparten av världens anodmaterial produceras idag i norra Kina där fossila bränslen används vid förädlingen. Vid tillverkning av syntetisk grafit används också kol- och petroleumprodukter som råmaterial. Upp emot hälften av det aktiva material i de flesta elbilsbatterier består av grafitanodmaterial vilket förklarar den stora besparingen av koldioxidutsläpp med Talnode®-C. Men ytterligare reduceringar av utsläpp kan också göras genom energieffektiva lösningar i gruvverksamheten och fabriksanläggningen.

– Vi utreder just nu möjligheter att ytterligare minska utsläppen genom att säkerställa att våra leverantörer använder förnyelsebar energi. Men det kan också handla om avancerad återvinning, säkerställande av elektrifierade transporter av koncentratet och eldrift i själva produktionen,

säger Peter French.