1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Grafitfyndigheten vid Vittangi uppvärderas större och djupare

Grafitfyndigheten vid Vittangi uppvärderas större och djupare

Som del av prospektering av Vittangiområdet kan Talga nu uppvärdera det totala prospekteringsmålet till ett spann om 240–350 miljoner ton med 20–30% grafithalt. Detta exklusive redan bekräftade grafittillgångar om 35 miljoner ton. Låt oss nu sätta detta i ett sammanhang:

Gruvprojekt kan delas in i fyra olika faser; prospektering, planering, gruvdrift samt rehabilitering. Dessa faser beskriver en grov kronologisk ordning för gruvverksamhet, där varje fas har i regel dedikerade tidslinjer, resurser och kompetenser inblandade, men där flera faser också kan pågå samtidigt.

Vid den första fasen, prospektering av grafitfyndigheterna vid Vittangi, delar man en fyndighet enligt följande:

  1. I första läget anges prospekteringsmål (eng: ’exploration target’) som är en uppskattning av prospekteringspotentialen för en mineralfyndighet.
  2. Sedan undersöks delområden vidare för att omvandla vad man tror finns i marken till s.k. mineraltillgångar (eng: ’resources’).
  3. Därefter utvärderas och görs vidare beräkningar för ekonomiskt brytbara s.k. mineralreserver (eng; ’ore reserves’).

Som del i prospekteringsarbetet har Talga nu sett tecken på att grafitfyndigheten som helhet kan vara ännu större än vad man tidigare antagit. Detta kommer sig bl.a. av att man nu kan se att malmen går djupare ner i marken än vad man tidigare kunnat se. Detta skulle potentiellt även kunna öppna upp för möjlighet till framtida underjordsgruvbrytning i större skala och med längre tidshorisont än vad man tidigare sett, vilket dock först är föremål för ytterligare planering (steget efter prospektering).

På det hela taget uppskattar man nu alltså prospekteringsmålet för hela Vittangifyndigheten till 240–350 miljoner ton med 20–30% grafithalt. Detta exklusive redan dokumenterade mineraltillgångar om 35 miljoner ton. I det tidigare prospekteringsmålet från 2021 uppskattades prospekteringsmålet till 170–200 miljoner ton med 20–30% grafithalt.

Talgas prospekteringsteam ämnar nu genom ytterligare undersökningar och provborrningar att över tid validera den nya uppskattningen av fyndigheten, som även är betryggande gentemot batteri- och fordonsmarknaderna i att säkra framtida grafittillgångar. Planerade aktiviteter inkluderar:

• Provborrning inriktad på konvertering av grunda och djupare prospekteringsmål till mineraltillgångar.
• Ytterligare ytskiktsprovtagning och kartering av utsprång, samt 3D-modellering och tolkning.
• Pågående engagemang gentemot intressenter, ekologiska studier och vattenundersökningar.

Andra aktiviteter i Vittangi:

Samtidigt som Talga dels prospekterar på helheten, dels planerar för gruvbrytning vid delområdet Nunasvaara södra, så planerar man även vidare för en framtida utökad gruvbrytning utifrån de mineraltillgångar som man fastslagit inom området. I slutet på 2020 presenterade Talga en studie som demonstrerade potentialen för underjordsgruvbrytning. Sedan dess har Talga’s mineraltillgångar växt och i dagsläget omfattar de drygt 35 miljoner ton, fördelat mellan områdena Nunasvaara södra, norra och östra, Niska södra och norra samt den s.k. Niskalänken. Talga arbetar nu fram ytterligare studier som ska ta hänsyn till alla mineraltillgångar i området.

Just nu pågår även en social konsekvensbeskrivning (eng: ’social impact assessment’), där Talga med hjälp av konsultbolaget Ramboll bl.a. intervjuat personer i Vittangi-området om hur man bäst kan bidra till lokalsamhället i Vittangi och dess invånares framtid. Denna rapport, som beräknas stå klar under hösten, kommer delrapporteras vid nästa öppet hus-evenemang i Vittangi, där även ett ramverk avseende Talgas lokala samhällsengagemang kommer presenteras. För ytterligare information om detta, signa upp dig till vårt nyhetsbrev för senaste uppdateringarna.

Mer om det nya prospekteringsmålet finns att läsa på engelska här.

Mer om varför och hur Talga prospekterar finns att läsa här.