1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Huvudförhandlingen om Nunasvaara Södra inledd

Huvudförhandlingen om Nunasvaara Södra inledd

Per-Erik och Martin intervjuas av media under en paus i huvudförhandlingen.

Tisdagen den 31 januari 2023 startade huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen om Talgas tänkta grafitbrytning vid Nunasvaara södra.

Platsen är satt till Quality hotel på Storgatan i Luleå där domstolen för kommande veckor upprättat en provisorisk rättssal. De första förhandlingsdagarna bevakades av flera media vilka intervjuat såväl Talga som samebyarna och naturskyddsföreningen.

Frågor dessa parter lyft under förhandlingens inledande dagar har främst rört ämnen såsom vatten- och dammhantering, biologisk mångfald, koppling till andra, närliggande fyndigheter, liksom generell påverkan på näringen – och Talgas team som inkluderar jurister liksom teknikkonsulter har stått redo att besvara frågorna.

Huvudförhandlingen planeras att pågå under fyra veckor där bolaget ska redogöra för sin planerade verksamhet och där alla berörda intressenter ska få komma till tals för att ge sin syn på saken. Domstolen representeras i sin tur av en rådman, två tekniska råd samt två särskilda ledamöter.

Planen är att under en 25-årsperiod utvinna i snitt 100 000 ton grafitmalm per år, vilket ska koncentreras och därefter fraktas till Luleå, där materialet ska förädlas till anodmaterial till framförallt bilbatterier.

Den europeiska batterimarknaden växer starkt och kunderna står på kö när nu industri och fordonsflottor ställer om från fossila bränslen till elektrifiering. Grafit utgör upp emot hälften av det aktiva materialet i litiumjonbatterier och fristående beräkningar gör gällande att Talgas anodmaterial har 96% lägre klimatpåverkan än den mest vanligt förekommande grafiten i dagens litiumjonbatterier. Den grafit som främst används i bilbatterier idag är s.k. syntetisk grafit som tillverkas från koks- och oljeprodukter, framförallt i Kina, och har en väldigt hög klimatpåverkan.

Den s.k. Vittangigrafiten i norra Sverige räknas som en av världens finaste grafittillgångar och lämpar sig särskilt väl för batterianodsproduktion.

Domstolsförhandlingen planeras pågå t.o.m. den 23 februari.