1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Vattenmiljön säkerställs i flera led – och kontrollerna sker dagligen

Vattenmiljön säkerställs i flera led – och kontrollerna sker dagligen

Peter French, miljöchef

Miljöchefen Peter French är tydlig:
”Skulle processvattnet överstiga några gränsvärden skulle vi aldrig släppa ut det, vi har kapacitet att lagra och rena vattnet på nytt.”

Systemen för kontroll av vattenmiljön vid gruvområdet i Vittangi har upparbetats under flera års tid. Grundvattennivåer, hur vattnet rör sig i området under jord och kvalitén på själva vattnet mäts och analyseras löpande enligt ett rigoröst program. Ute i fält tas det prover kontinuerligt, dels via fasta stationer som rapporterar in data, dels via fysiska provtagningar ute i naturen.

Marta Lidström från Sweco är en av de som samlar in data från olika mätstationer:

”Just nu genomför vi provtagning av grundvatten och ytvatten. Dessutom bygger vi ut med nya mätpunkter och sätter upp mätstationer för stoft. Vi säkrar upp att vi kan mäta och följa sommarens provbrytning dagligen för att säkerställa verksamheten.

”Men vi mäter kontinuerligt året runt och har flera års mätdata som vi behöver för att fastställa en slags normalläge, en basnivå, som vi kan utgå ifrån för att utläsa om något förändras.Grundvattnet mäts i borrhål och prover tas upp den vägen, ytvattnet mäts både uppströms och nedströms om verksamheten för att utläsa om processen har någon påverkan.”

Peter French är övertygad om att Talga kan omhänderta alla eventuella risker och möjliga problem.

”Dels är vi en relativt liten operation, vi är inte en storskalig gruva så vår påverkan blir helt enkelt mindre av det enkla skälet. Dels så har vi ett mer eller mindre slutet system där vi kan säkerställa vattenkvalitén innan vi släpper ut något processvatten. Vi har ett system som har en överkapacitet så att vi kan hantera regnvatten och vårflod, så vi känner oss trygga.”

”Dessutom, om några saker skulle haverera så skulle vi givetvis stänga ner arbetet, vi skulle aldrig medvetet släppa ut förorenat vatten.”

Sommarens provbrytning är större än fjolårets, denna gång ska även malmen krossas på området. Men även det säkerställs utifrån vattensäkerheten. Malmhögarna vilar på täckt mark som dräneras på vatten som sedan även det renas.

”Vi använder teknik som är best practise och som är anpassad för vårt specifika projekt. Vi vet att det här fungerar bra.”

I slutet av sommaren när hösten är i antågande ska provbrytningen vara över i Niska och då återställs platsen, marken fylls ut och grundvattennivåer återställs.

”Det finns inget som vi upptäckt som känns besvärligt när det gäller vattenfrågan här i området. Testerna vi gjort visar på bättre resultat än vi hade planerat för, så vi står väl rustade inför det här arbetet”, avslutar French.