Kategori: Pressmeddelanden

Titel
Meta

Talga påbörjar provbrytning i Niska i norra Sverige

– ska ”femdubbla antalet batterier på marknaden som har våra svenska gröna anoder” Batterianods- och grafenföretaget Talga Group har meddelat att man avser att påbörja …

Svensk grafit i batterier 23 gånger bättre för klimatet

– sänker utsläppen från batterianoder med 96% Batterianods- och grafenföretaget Talga Group Ltd (ASX: TLG) har med hjälp av externa konsulter låtit genomföra en …

Per-Erik Lindvall går in i Talgas styrelse

Batterianod- och grafenföretaget Talga Group Ltd (ASX: TLG) tillkännager idag att man adderar Per-Erik Lindvall som ordförande till den särskilda europiska styrelsen. I samband med detta kommer Talgas europeiska …

Talga erhåller kvalitetscertifieringen ISO 9001

Batterianod- och grafenföretaget Talga Group Ltd har erhållit kvalitetsmärkning, s.k. ISO-certifiering, för sin produktion av batterimaterial och grafenprodukter. ISO 9001:2015 är världens mest använda ledningssystemstandard …

Talga presenterar robust genomförbarhetsstudie

Batterianod- och grafenföretaget Talga Group Ltd (ASX: TLG) offentliggjorde under föregående vecka sin detaljerade genomförbarhetsstudie, s.k. DFS, som klarlägger hur svensk grafit ska utvinnas och förädlas till anodmaterial för batterier. Studien påvisar bl.a. en investeringsvolym beräknad till ca …

Talga och ABB signerar samförståndsavtal för batterianodsprojekt

Batterianod- och grafenföretaget Talga Group Ltd (ASX: TLG) tillkännager idag att man signerat ett samförståndsavtal, s.k. ”Memorandum of Understanding”, tillsammans med den globalt teknologiledande …

Talga signerar avsiktsförklaring med LKAB och Mitsui

Batterianod- och grafenföretaget Talga Resources Ltd tillkännager idag tillsammans med LKAB (Luossavaara- Kiirunavaara AB) och Mitsui (Mitsui & Co. Europe Plc) att man signerat …

Grafitutvinningen i Vittangi går in i nästa fas

Talga lämnade idag in sina ansökningar för utvinning av grafit i Vittangi i Kiruna kommun. Inlämningen består av en tillståndsansökan enligt Miljöbalken inklusive en …

Högkvalitativ grafit från Vittangi förädlas i Luleå̊

– Talga ytterligare ett steg närmare produktion Det australiensisk-svenska teknik- och materialföretaget Talga Resources (ASX:TLG) meddelar idag positiva resultat från sin förstudie för grafitgruvan …