1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Tillståndsärendet för Talgas grafitgruva når viktig milstolpe

Tillståndsärendet för Talgas grafitgruva når viktig milstolpe

Batterianodföretaget Talga Group, med verksamhet i norra Sverige, kan idag meddela att mark- och miljödomstolen i Umeå har kungjort Talgas tillståndsansökan för Nunasvaara Södra. Detta innebär att det första steget i miljötillståndsprocessen hos domstolen är avslutat. Domstolen har även tagit fram en preliminär tidsplan enligt vilken huvudförhandling i målet kan komma att hållas under hösten 2022.

Kungörelse av ansökan utgör ett signifikant steg i domstolens tillståndsprocess. Ansökan, som upparbetats under flera år och som lämnades in under maj 2020, gäller Talgas första planerade delfas om grafitutvinning i Vittangi. Batterianodsproduktionen kommer i sin tur att ske i Luleå. Parallellt med denna ansökan lämnade Talga under våren 2020 även in ansökan för bearbetningskoncession till myndigheten Bergsstaten. Dessa två tillstånd utgör de viktigaste hörnstenarna vid ansökan om etablering av gruvverksamhet.

Talgas Europachef Martin Phillips kommenterar:

“Vi är väldigt glada att ha gjort framsteg i ett ärende som inte bara är viktigt för oss utan för hela omställningen till elfordon i Europa. Detta följer av åtskilliga år av hårt arbete och vi ser med tillförsikt fram emot de återstående delarna av beslutsprocessen.”

Som del av kungörelsen meddelar mark- och miljödomstolen att yttranden med anledning av ansökan ska ges in senast den 23 juni 2022. Förutom kungörelsen har domstolen även tagit fram en preliminär tidsplan för den återstående processen där ett platsbesök och huvudförhandling kan komma att ske under hösten 2022.

Talgas grafitprojekt vid Nunasvaara Södra beräknas kunna förse marknaden med 19 500 ton färdigt anodmaterial per år under 24 år. Detta i sin tur motsvarar batterikapaciteten för 400 000 nyproducerade elbilar varje år. Samtidigt planerar Talga för en framtida expansion av verksamheten för att kunna leverera 100 000 ton anodmaterial per år.

En livscykelanalys genomförd av Hitachi ABB Power Grids bekräftar att Talgas anodmaterial, Talnode®-C, har ett mycket lågt klimatavtryck; 1,48 kg koldioxidekvivalenter per kg färdigt anodmaterial. Detta gör Talnode®-C till världens grönaste anodmaterial med upp till 96% mindre klimatavtryck än de idag marknadsledande syntetiska anodmaterialen. Anodmaterialet i sin tur utgör ca 40-50% av det aktiva materialet i ett litiumjonbatteri.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på mark- och miljödomstolens kansli samt hos aktförvararen Kristoffer Baas på Kommunkansliet, Kiruna kommun, Stadshustorget.

Nyheten finns även att läsa på engelska här.

För ytterligare information, kontakta

Cen Rolfsson           Presschef
Talga Group            +46 (0)703 62 19 05
E-post:                    cen.rolfsson@talgagroup.com