1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Svensk grafit i batterier 23 gånger bättre för klimatet

Svensk grafit i batterier 23 gånger bättre för klimatet

– sänker utsläppen från batterianoder med 96%

Batterianods- och grafenföretaget Talga Group Ltd (ASX: TLG) har med hjälp av externa konsulter låtit genomföra en livscykelanalys (s.k. LCA – life cycle analysis) gällande sitt batterianodsprojekt i norra Sverige. Arbetet påvisar ett rekordlågt klimatavtryck. Samtidigt framkommer alltmer hur hög klimatpåverkan grafiten som används i dagens batterier har.

Livscykelanalysen är gjord av Hitachi ABB Power Grids och är fokuserad på produktion av Talgas anodmaterial, dvs. analysen gör inga jämförelser med marknaden utan utgår endast från den egna verksamheten. Talgas anodprodukt Talnode-C har ett mycket lågt klimatavtryck, 1,48 kg koldioxidekvivalenter per kg färdigt anodmaterial, vilket i sin tur är möjliggjort genom den unikt höga grafitavkastningen, användandet av grön energi samt en innovativ process. 86% av avtrycket kommer dessutom från externa leverantörer, vilket möjliggör för ytterligare optimering genom strategiska upphandlingar. Analysen täcker hela den del av livscykeln som Talga kontrollerar, dvs från brytning och utvinning till färdigt anodmaterial för batterimarknaden.

Resultaten går att sätta i relation till vad som erbjuds och produceras på den globala marknaden idag. Talgas Europachef Martin Phillips förklarar: 

”Geopolitiken här spelar in och man är i andra världsdelar väldigt återhållsamma med att publicera sina klimatsiffror. Vi har dock genom industrikällor fått ta del av statistik som visar att den på marknaden i huvudsak använda kinesiska och oljebaserade syntetiska varianten släpper ut 23 gånger mer koldioxidekvivalenter. Vi visste att vi skulle vara mycket bättre men detta är en skrämmande skillnad”. 

Talgas Europachef Martin Phillips

Upp till 40 procent av det aktiva materialet i elbilsbatterier består av grafit och idag dominerar den kinesiska grafiten på den globala marknaden, samtidigt som vetskapen om dess stora klimatavtryck blir allt högre. Det svenska anodmaterialet kommer dock innebära stora miljövinster. Bara i den första fasen planerar man utvinna drygt 430 000 ton färdigt batterimaterial, där klimateffekten kommer motsvara 14,1 miljoner ton i minskat koldioxidutsläpp. För att sätta detta i relation till annat så motsvarar det, eg;

  • Lika mycket som 3,2 miljoner svenskar släpper ut per år i snitt[1], alternativt 27% av hela Sveriges utsläpp under ett år[2]
  • 86% av utsläppen från alla inrikestransporter i Sverige under ett år[3]
  • 2 300 kg minskat utsläpp per producerad elbil[4]

Men planerna är t.o.m. större än så. Realiseras den scopning man planerar för i nästa steg så kommer över fem gånger så mycket anodmaterial att produceras, vilket potentiellt ger över fem gånger så stora klimatvinster.

Talga har i dagsläget samtal med ett femtiotal intressenter samtidigt som alla tillstånd ska komma på plats. Planerad utvinningsstart ligger under 2023 med anodförädlingsanläggningen i Luleå beräknad att vara igång under 2024. Den första fasen beräknas sysselsätta totalt ca 120 personer i Vittangi och Luleå.

Denna nyhet finns även att läsa på engelska här.

För ytterligare information, kontakta

Cen Rolfsson, presschef
Talga Group +46 (0)703 62 19 05

________________________________________________

[1] ekonomifakta.se/fakta/miljo/utslapp-internationellt/koldioxid-per-capita
[2] scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/utslapp-av-vaxthusgaser
[3] ekonomifakta.se/fakta/miljo/utslapp-i-sverige/vaxthusgaser
[4] Där en typisk elbil innehåller 70 kg anodmaterial. För sportbilar e.g. Tesla Model S är detta betydligt högre.