1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Uppdatering kring treparts-LOI

Uppdatering kring treparts-LOI

Talga Group tillhandahåller en uppdatering av den icke-bindande avsiktsförklaringen (“LOI”) utförd med Mitsui & Co. Europe Plc och Luossavaara-Kiirunavaraa Aktiebolag från november 2020 och som löper ut 30 november 2021.

Efter både produktiva och avancerade diskussioner om finansiering på Vittangi-projektnivå kunde parterna i detta skede inte komma fram till en ömsesidigt tillfredsställande överenskommelse och den formella avsiktsförklaringen har nu upphört. Mitsui och Talga fortsätter sina projektutvecklingsdiskussioner under det befintliga bilaterala samförståndsavtalet som finns på plats mellan parterna.

Talga fortsätter att utvärdera befintliga och nya finansierings- och partnerskapsmöjligheter vilka ständigt ökar till följd av den starka globala efterfrågan på gröna batterianoder. Denna nyhet finns även att läsa på engelska här

För ytterligare information, kontakta:

Cen Rolfsson, Presschef
cen.rolfsson@talgagroup.com
+46 (0) 703 62 19 05