1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Talga påbörjar provbrytning i Niska i norra Sverige

Talga påbörjar provbrytning i Niska i norra Sverige

– ska ”femdubbla antalet batterier på marknaden som har våra svenska gröna anoder”

Batterianods- och grafenföretaget Talga Group har meddelat att man avser att påbörja provbrytning i Niskaområdet utanför Kiruna i norra Sverige. Grafit kommer utvinnas och förädlas till batterianoder som ska testas i stor skala hos europeiska batteriföretag. Brytningsprojektet planeras påbörjas den 13 september och avslutas under november.

Talgas Europachef Martin Phillips kommenterar:

”Svenska anoder har upp till 96% mindre klimatutsläpp och är nyckeln till att producera grönare batterier. Enligt plan kommer vi femdubbla antalet batterier på marknaden som har våra svenska gröna anoder och därmed kraftigt sänka klimatutsläppen från elbilsbatterier”.

Enligt planen ska 25 000 ton grafit utvinnas under provbrytningen. Detta kommer dock ske i flera faser där 2 500 ton ska utvinnas redan i höst. Materialet kommer primärt användas till att producera batterianoder som ska testat tillsammans med batteritillverkare och biltillverkare. Talga har i dagsläget sekretess- och samarbetsavtal med 48 sådana parter.

Provbrytningen sker i samarbete med Kirunaföretaget Orefields Group AB. Tillbörliga tillstånd finns på plats och borgen är säkerställd hos Länsstyrelsen i Norrbotten. Provbrytningsprojektet har fyra faser inklusive noga återställning av marken och går att följa löpande genom Talgas sociala mediakanaler liksom nyhetsbrev.

En svensk batterivärdekedja för europeiska elbilar

Talga har sedan tidigare meddelat om planerna för en svensk batterianodsvärdekedja som ska ge 19 500 ton anodmaterial per år i 24 år med start 2024. Detta med grafit från Vittangiområdet som ska vidareförädlas i Luleå och därifrån skeppas till europeiska batteri- och elbilsbolag. Denna provbrytning avser dock expansionsplanerna där detta ska utökas till 100 000 ton per år, vilket gör Talga till den största anodproducenten i världen utanför Kina. Ett vanligt elbilsbatteri innehåller ca 45-100 kg anodmaterial vilket produceras från antingen naturlig grafit såsom Talgas eller från fossil råolja vilket merparten av anoder på marknaden idag tillverkas utav.

I ett nyligen publicerat pressmeddelande berättar Talga även kring den stora klimatvinsten de svenska batterianoderna medför, med en 96-procentig sänkning av koldioxidekvivalenter.

Denna nyhet finns även att läsa på engelsk här.

För ytterligare information, kontakta

Cen Rolfsson – Presschef
Talga Group  
+46 (0)703-62 19 05