1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Talga fortsätter utforska Europas största grafitfyndighet 

Talga fortsätter utforska Europas största grafitfyndighet 

Batterianodföretaget Talga Group, med verksamhet i norra Sverige, går nu vidare med nya prospekteringsborrningar i Vittangi. Den nya kampanjen innefattar 30 borrhål och kommer undersöka hur fyndigheterna Niska Södra och Niska Norra hänger ihop. Borrkampanjen planeras vara färdig under maj månad. 

Borrning är en central del i prospekteringsarbetet som är första steget till en ny gruvverksamhet. Både storleksordning och kvalitet i en given fyndighet kalibreras genom nya prover och resultat. Den förra kampanjen genomfördes under hösten och kommer i sin tur utmynna i uppdaterade beräkningar av fyndighetens omfattning. Denna beräkning från förra kampanjen väntas vara klar under slutet av andra kvartalet 2022. 

Talgas grundare och koncernchef Mark Thompson kommenterar: 

“Talgas grafitprojekt i Vittangi är i absoluta världsklass för batterianodsproduktion och omfattningen av fyndigheten är ännu ej fullt fastställd. Med spänd förväntan tar vi oss an en ny borrkampanj för att definiera kopplingen mellan Niska-fyndigheterna och fastställa nya expansionsmöjligheter. Detta i linje med kundernas batteriproduktionsstrategier och den stora efterfrågan på grafitanoder” 

Nyheten finns även att läsa på engelska här

För ytterligare information, kontakta 

Cen Rolfsson, presschef
Talga Group +46 (0)703 62 19 05