1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Talga i färd att färdigställa Europas första anodfabrik för litiumjonbatterier i Luleå 2022

Talga i färd att färdigställa Europas första anodfabrik för litiumjonbatterier i Luleå 2022

– samtidigt första företag att skriva under EU:s principer för en hållbar råmaterialförsörjning 

Talga meddelade under gångna dagar att man framskrider enligt plan med färdigställandet av anodkvalificeringsanläggningen i Swerims lokaler i Luleå. Med den stora ugnen nu installerad kvarligger planen att ha anläggningen klar under slutet av första kvartalet 2022. Samtidigt blev man första företag att skriva under EU:s gemensamma principer för en hållbar råmaterialförsörjning. 

Talgas kvalificeringsanläggning, s.k. EVA [Electric Vehicle Anode qualification plant] framskrider enligt plan i Luleå. I anläggningen, vilken kommer vara Europas första anodfabrik för litiumjonbatterier, kommer Talgas flaggskeppsprodukt Talnode®-C produceras i något större volymer för testning tillsammans med batteri- och fordonskunder. Strukturell konstruktion liksom elinstallation är i det stora hela nu färdigställt och den mekaniska konstruktionen framskrider enligt plan, trots vissa förseningar i frakt av maskiner från andra länder. Den centrala coating-ugnen har nu installerats och installation av annan utrustning har påbörjats. Mer om projektet finns att läsa på engelska här

Samtidigt blev Talga första företag att skriva under EU:s nya gemensamma principer för en hållbar råmaterialförsörjning. Principerna färdigställdes av EU-kommissionen i juli och syftar till att bidra till EU:s övergripande hållbarhetsmål, den s.k. ’EU green deal’. Riktlinjerna innehåller principer för att genom klimatsmart extraktion och förädling av europeiska råvaror säkra försörjningsbehov inom hållbara europeiska värdekedjor.

Talgas grundare och koncernchef Mark Thompson kommenterar:

”När Europa nu går över till elfordon förväntas efterfrågan på grafit till bilbatterier till 2050 öka med 383% enligt Världsbanken. Detta betyder i sin tur också att det är mycket viktigt för batterivärdekedjan blir så grön som möjligt och att anodmaterial tillverkas på rätt sätt. Vår högkvalitativa grafitfyndigheter i norra Sverige och vår användning av 100% förnybar kraft säkerställer att vårt batterimaterial har ett ultralågt CO2-avtryck, och vi är entusiastiska att utveckla vårt projekt på ett sätt som lever upp till de höga miljö- och samhälleliga mål som EU har ställt upp och som möjliggör renare energilagring för alla..”

Mer om detta finns att läsa på engelska här.

Resultat från en externt framtagen livscykelanalys, vilken färdigställdes tidigare under året, påvisar hur Talgas anodprodukt har motsvarande 96% lägre klimatpåverkan än gängse produkter på marknaden idag.