Etikett: finansiering

Titel
Meta

Europeiska investeringsbanken (EIB) godkänner lån för Talgas Vittangiprojekt

Europeiska investeringsbanken godkänner Talgas låneanspråk om 150 miljoner Euro för Vittangi Anode Project – där man med hjälp av 100% förnybar elektricitet ska producera …

Talga och Mitsui förlänger avsiktsförklaring

Talga kunde nyligen meddela att man förlängt avsiktsförklaringen, s.k. Memorandum of Understanding, med Mitsui & Co. Europe Plc (“Mitsui”). Avsiktsförklaringen, som först signerades av …

Talga i avsiktsförklaring med offentliga finansieringsinstitut

– Svensk Exportkredit en av aktörerna Talga har nyligen meddelat att man ingått flera avsiktsförklaringar för finansiering av det projekt som ska förse Europas …

Didn’t find what you were looking for?

1. Try search again with different keywords or
2. Try using the menu