1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Talga i avsiktsförklaring med offentliga finansieringsinstitut

Talga i avsiktsförklaring med offentliga finansieringsinstitut

Svensk Exportkredit en av aktörerna

Talga har nyligen meddelat att man ingått flera avsiktsförklaringar för finansiering av det projekt som ska förse Europas batterimarknad med grafitanoder från norra Sverige.

Talgas finansieringsstrategi bygger på att hitta en mix av kapitalinvesteringar och renodlad lånefinansiering med fokus på Europeiska institut och andra offentligt backade finansieringsinstrument. Som hjälp i att realisera denna strategi har man även anlitat BurnVoir såsom rådgivare. Nu kan man alltså meddela att man ingått avsiktsförklaringar med flera aktörer:

  • Letter of Interest med det statliga och hållbarhets-fokuserade Svensk Exportkredit.
  • Letter of interest med Nordiska Investeringsbanken – som samägs av medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.
  • Letter of Support från det Schweiziska kreditinstitutet Swiss Export Risk Insurance (SERV) – denna avsiktsförklaring avser den del av projektet som gåller process och produktion i samarbete med ABB.
  • Därtill har man en pågående process med en ännu icke namngiven ledande europeisk bank.

Mer om detta finns att läsa på engelska här och om Svensk Exportkredit-samarbetet även här.