1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Samråd enligt miljöbalken kap 6 för för tillverkning av anodmaterial i Luleå

Samråd enligt miljöbalken kap 6 för för tillverkning av anodmaterial i Luleå

Talga AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva tillverkning av anodmaterial på Hertsöfältet inom Luleå industripark i Luleå. 

Planerad verksamhet omfattar förädling av upp till 25 000 ton anrikad grafit per år för att producera upp till 22 000 ton Talnode-C anodmaterial per år. Verksamheten kan även komma att innefatta uttag av processvatten och kylvatten från Sörbrändöfjärden. 

Seveso lagstiftningen (1991:381) är tillämplig på den planerade verksamheten. Ett ytterligare syfte med samrådet är därför att utreda hur allvarliga kemikalieolyckor kan förebyggas och begränsas. 

Inför tillståndsansökan samråder Talga med de enskilda som kan anses berörda samt med berörda myndigheter, verksamheter, organisationer och allmänheten. Mer information om den planerade brytningen av grafit finns i samrådsunderlaget som återfinns här och som även kan beställas via e-post: kontakt@talga.se eller telefon 0920 730 39.

Frågor om planerad verksamhet kan ställas till: Tom Kearney, Talga AB, tom.kearney@talgagroup.com

Synpunkter lämnas skriftligt senast 3 maj 2021 till kontakt@talga.se, eller till Talga AB, Storgatan 7E, 972 38 Luleå. Synpunkter ska innehålla namn, adress och telefon.