1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Samråd enligt miljöbalken kap 6 för brytning av grafit i Nunasvaara Södra, Vittangi

Samråd enligt miljöbalken kap 6 för brytning av grafit i Nunasvaara Södra, Vittangi

Talga Graphene AB (Talga) avser att söka bearbetningskoncession enligt minerallagen och tillstånd enligt miljöbalken kap 9 och kap 11 som krävs för att få bryta en fyndighet och bedriva gruvverksamhet. Området vid Nunasvaara angränsar till Natura 2000-området Torne- och Kalixälvsystem varför en bedömning av en eventuell påverkan på Natura 2000-området utförs. Om det visar sig nödvändigt kommer ett Natura 2000-tillstånd att sökas. 

Fyndigheten Nunasvaara Södra ligger i närheten av Vittangi i Kiruna kommun. Planerad verksamhet omfattar brytning och anrikning av upp till 100 000 ton grafit per år. Brytningen planeras ske i dagbrott och utvinningen beräknas pågå under cirka 25 år följt av en period med efterbehandling och kontroller. Grafitkoncentratet kommer att transporteras till en anläggning för produktion av anodmaterial till Litium-jonbatterier som Talga planerar i Luleå. Talga inbjuder här till samrådsmöten för att informera om den planerade verksamheten.

Möte i Vittangi Folkets Hus den 17 juni klockan 18.00 

Möte i Kiruna på Malmfältens Folkhögskola den 18 juni klockan 18.00

Vid samrådsmötet kommer deltagarna att ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Mer information om den planerade verksamheten finns i samrådsunderlaget som kan laddas ner här

Frågor om planerad verksamhet kan ställas till: kontakt@talga.se, tel: +46 980 290 90.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 10 juli 2019 till kontakt@talga.se, skriv ”Nunasvaara Södra” i ämnesraden eller till Talga Graphene AB, Storgatan 7E, 972 38 Luleå, märk kuvertet med ”Nunasvaara Södra”. Synpunkter ska innehålla namn, adress och telefon.