1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Mark- och miljödomstolen genomförde syn vid Nunasvaara södra

Mark- och miljödomstolen genomförde syn vid Nunasvaara södra

Folk samlas vid Nunasvaara södra

Den 26 september bjöd Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt in remissinstanser och allmänhet för en s.k. syn vid Nunasvaara södra. Synen är en del av processen för miljötillståndsansökan för den planerade gruvverksamheten.

Syftet med besöket var att ge domstolen en förståelse över platsen, och dagen började i Vittangi på Folkets hus där projektet presenterades. Därefter åkte besökarna tillsammans upp för att se området på plats vid flera punkter. Här kunde såväl Talga som samebyarna förklara både platsens vikt och hur den används idag. Ett hundratal personer samlades för synen.

Nästa formella steg i tillståndsansökan är den s.k. huvudförhandlingen som planeras till början av nästa år och där alla intressenter får komma till tals och presentera sin syn på projektet. Huvudförhandlingen väntas ta tre till fyra veckor och de senaste indikationerna från domstolen tyder på att detta kommer ske med start i februari 2023.