1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Komplettering av samråd enligt 6 kap. miljöbalken för tillverkning av anodmaterial i Luleå

Komplettering av samråd enligt 6 kap. miljöbalken för tillverkning av anodmaterial i Luleå

Talga AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för en anläggning för tillverkning av anodmaterial till litiumjonbatterier på Hertsöfältet inom Luleå industripark, Luleå.

Planerad verksamhet omfattar förädling av upp till 25 000 ton grafitkoncentrat per år för att producera upp till 22 000 ton Talnode-C anodmaterial per år. Ett avgränsningssamråd pågår och ett samrådsunderlag har sänts till myndigheter och berörda sakägare den 9 april 2021.

Samrådsunderlaget har kompletterats den 22 april 2021 med information om anläggande av ledningar och tillhörande utrustning för uttag av kyl- och processvatten från och för utsläpp av behandlat processavloppsvatten till Sörbrändöfjärden. Samrådsunderlaget kompletterades ytterligare den 24 november 2021 med information om vattenverksamheter, samt med information om hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av verksamheten ska kunna förebyggas och begränsas.

Bolaget kompletterar nu samrådet med information om en ny uttagspunkt för uttag av kyl- och processvatten och anläggande av tillhörande ledningar och utrustning för detta, samt med information om planerad kvävgasproduktion.

Mer information om den planerade verksamheten finns i samrådsunderlaget som återfinns här, tidigare komplettering av samråd som återfinns här och här, samt denna komplettering av samråd som återfinns här. Samrådsunderlaget och komplettering av samråd kan även beställas via e-post: kontakt@talga.se eller telefon 010-303 7111.

Frågor om planerad verksamhet kan ställas till: Christin Jonasson, Talga AB, 
christin.jonasson@talgagroup.com, eller via telefon: 010-303 71 11.

Tidigare lämnade synpunkter i samrådet behöver inte meddelas på nytt. Eventuella ytterligare synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 20 juni 2022 till: kontakt@talga.se, skriv ”samråd” i ämnesraden. Eller till Talga AB, Kungsgatan 5B, 972 35 Luleå. Synpunkter ska innehålla namn, adress och telefon.