1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Komplettering av samråd enligt 6 kap. miljöbalken för tillverkning av anodmaterial i Luleå

Komplettering av samråd enligt 6 kap. miljöbalken för tillverkning av anodmaterial i Luleå

Talga AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för en anläggning för tillverkning av anodmaterial till litiumjonbatterier på Hertsöfältet inom Luleå industripark, Luleå. 

Planerad verksamhet omfattar förädling av upp till 25 000 ton grafitkoncentrat per år för att producera upp till 22 000 ton Talnode-C anodmaterial per år. Ett avgränsningssamråd pågår och ett samrådsunderlag har tidigare skickats ut till myndigheter och särskilt berörda den 9 april 2021.

Verksamheten kommer även att innefatta uttag av processvatten och kylvatten från och utsläpp av behandlat processavloppsvatten till Sörbrändöfjärden samt vattenverksamhet i form av anläggningsåtgärder som utfyllnad av vattenområde och nedläggande av ledningar. Verksamheten omfattas av lag (1991:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen), den högre kravnivån. Ett syfte med samrådet är därför att utreda hur allvarliga kemikalieolyckor kan förebyggas och begränsas. Enligt 13 § Sevesolagen ska en verksamhetsutövare i sitt säkerhetsarbete utreda förhållandena vid den egna verksamheten som kan påverka säkerheten, samt kartlägga vilka faktorer i omgivningen som skulle kunna påverka säkerheten vid verksamheten. 

Talga önskar därför ta del av information om omgivningsfaktorer som kan påverka säkerheten och som behöver beaktas i den fortsatta tillståndsprocessen och i bolagets säkerhetsarbete. 

Mer information om den planerade verksamheten finns i samrådsunderlaget som återfinns här, tidigare komplettering av samråd som återfinns här och denna komplettering av samråd som återfinns här. Samrådsunderlaget och komplettering av samråd kan även beställas via e-post: kontakt@talga.se eller telefon 010-303 7111. 

Frågor om planerad verksamhet kan ställas till: Christin Jonasson, Talga AB
christin.jonasson@talgagroup.com.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 16 december 2021 till kontakt@talga.se, skriv ”samråd” i ämnesraden, eller till Talga AB, Kungsgatan 5B, 972 35 Luleå. Synpunkter ska innehålla namn, adress och telefon.