2023 Årsredovisning

Talgas årsredovisning för 2023 är nu publicerad och tillgänglig för nedladdning

Ordförandeord

”Under de senaste tolv månaderna har Talga stärkt sin unika position som en hållbar producent av naturliga grafitanoder för de snabbt växande europeiska och globala marknaderna för litiumjonbatterier. Vi har nått betydande milstolpar inom hela vårt integrerade projekt, inklusive inom tillståndsprocessen, finansiering och produkter. Dessa framgångar utgör en grund när Talga nu går mot kommersiell produktion.”

Hållbarhetsrapport

”Med vår branschledande anodteknologi och naturliga grafitresurser i världsklass satsar vi på att möjliggöra världens mest hållbara batterier och konsumentprodukter.”

Ord från Talgas koncernchef

”För över ett decennium sedan hade jag en vision om att grafit och grafen skulle spela en avgörande roll i övergången till en ren energiekonomi. Jag tänkte ’det måste finnas ett alternativ till de smutsiga gamla värdekedjorna!’. Jag var också övertygad om att innovation och hållbarhet var avgörande för Talgas egna långsiktiga framgång.

Sedan vi år 2011 förvärvade våra första svenska mineralfyndigheter har vi hållit fast vid den visionen. Vi har upptäckt och utvecklat nya grafitfyndigheter och tagit fram en rad avancerade material med egenutvecklade lösningar och teknik. Vi har framgångsrikt investerat i forskning och utveckling samtidigt som vi har ingått partnerskap med ledande företag inom bil- och batteribranschen för att introducera nya produkter på marknaden.”