1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Tillstånd färdigt för Talgas batterianodfabrik

Tillstånd färdigt för Talgas batterianodfabrik

Video: Överblick över Talgas planerade batterianodfabrik

Tillståndet för Talga AB:s batterianodfabrik är nu på plats och bolaget har även förvärvat marken. Fabrikens tillstånd medger en årstakt om 19 500 ton batterianodmaterial per år.

”En väldigt viktig milstolpe för oss”

Mark Thompson, grundare och koncernchef

Tillståndet för Talga AB:s batterianodfabrik vid Luleå Industripark har vunnit laga kraft i förra veckan. Det betyder att markarbetena för den planerade batterianodfabriken kan påbörjas, då bygglov beviljades redan tidigare i år.

– Det här betyder givetvis mycket för bolaget. Nu har vi fått grönt ljus till att sätta spaden i backen. Dessutom inkom inga överklaganden alls till domstolen, vilket är väldigt positivt, säger Per-Erik Lindvall, styrelseordförande.

Talga AB har nu också förvärvat den aktuella marken om tio hektar för 16,5 miljoner kronor. Uppbyggnadsfasen av produktionsanläggningen väntas skapa hundratals arbetstillfällen. Anläggningen kommer dessutom att drivas helt av förnybar energi. Det gör den till en av de mest hållbara batterianodsfabrikerna i världen – och en betydande del av den gröna omställningen i Norrbotten.

– Detta är en väldigt viktig milstolpe för oss och blir den första kommersiella batterianodfabriken i Europa. Förvärvet av denna mark ger oss den grund vi behöver för att börja bygga och tar oss ett steg närmare vår vision om att bli den ledande leverantören av hållbart europeiskt batterianodmaterial, säger Mark Thompson, grundare, tillika koncernchef.

Den årliga produktionen av batterianodmaterial är tillräcklig för cirka 200 000 elbilar per år.

För mer info, kontakta:

Cen Rolfsson – presschef
+46 (noll) 703 62 19 05
cen.rolfsson@talgagroup.com