1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Talga utökar mineralresursen med 54%- höjer ambitionsnivån gentemot batterimarknaden

Talga utökar mineralresursen med 54%- höjer ambitionsnivån gentemot batterimarknaden

Talga kan idag meddela att man utökat den prognostiserade volymen av grafit vid fyndigheterna utanför Vittangi i norra Sverige. Genom analys av borrprover från 2021 har man lyckats påvisa 10 miljoner ton tidigare okänd grafit vid området. Detta innebär att man potentiellt kommer kunna öka utbudet gentemot den snabbväxande, europeiska batterimarknaden. Under andra halvåret väntas ytterligare en resursuppdatering baserad på nyligen avslutade provborrningar.

Provborrningar och utökningar av prognostiserade mineralresurser är gängse praxis som ett viktigt försteg inom gruvindustrin. Alltefter kännedomen om en mineraltillgång blir mer precis blir även den prognostiserade volymen högre – vilket i sin tur underlättar i bl.a. operativ planering, budgetberäkningar och finansieringsförfaranden. Den nya resursuppdateringen är dock något utöver det vanliga, då den påvisar en tidigare helt okänd fyndighet inom Talgas mineralområde, som man valt att kalla Nunasvaara Östra.

Talgas grundare och koncernchef Mark Thompson kommenterar:

“Idag utvecklas batterikapacitet motsvarande en kapacitet om 950GWh på den europeiska marknaden, alltsammans med grafitanodteknik. Genom att utöka vår mineralresurs utökar vi även vår möjlighet att möta denna efterfrågan med våra hållbara och högpresterande anodprodukter. Detta ger oss rätt förutsättningar att bli en nyckelleverantör inom Europa.”

Talgas grafitresurs i norra Sverige räknas enligt branschstandarden JORC såsom världens bästa i termer av renhet och kvalitet. Företaget öppnade nyligen även Europas första anodfabrik genom pilotfabriken EVA i Luleå, där man även planerar fullskalig anodtillverkning. Talgas längst gångna gruvplanering Nunasvaara södra (som är del av Vittangifyndigheten) kommer enligt myndigheterna gå in i slutförhandling under 2022.

Ytterligare information på engelska finns att läsa här.

För ytterligare information, kontakta 
Cen Rolfsson, presschef 
Tfn: +46 (0)703 62 19 05 
E-post: cen.rolfsson@talgagroup.com