1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Talga signerar avsiktsförklaring med LKAB och Mitsui

Talga signerar avsiktsförklaring med LKAB och Mitsui

Batterianod- och grafenföretaget Talga Resources Ltd tillkännager idag tillsammans med LKAB (Luossavaara- Kiirunavaara AB) och Mitsui (Mitsui & Co. Europe Plc) att man signerat en icke-bindande avsiktsförklaring, s.k. ”Letter of Intent” avseende gemensam utveckling av batterianoder med hjälp av grafit från Vittangifyndigheten i norra Sverige. Avtalet siktar på potentiella synergier inom såväl lokal gruvdrift och processledning – liksom finansiering, försäljning och marknadsföring – och är föremål för Talgas pågående genomförbarhetsstudie som väntas avslutas under mars 2021.

”Vi är väldigt glada att LKAB nu i denna projektfas valt att ansluta sig till Talga och Mitsui. LKAB är en perfekt partner för Talga, med stora potentiella synergier inom allt från lokal drift och infrastruktur till finansiering och global försäljning och distribution. LKAB blir även ett utmärkt komplement till Mitsui inom ramen för vår vision om att bistå världens snabbast växande batterimarknad med hållbara anodmaterial.” kommenterar Talgas koncernchef och grundare Mark Thompson.

Talga äger Vittangifyndigheten i sin helhet och är drivande part inom projektet. De tre avtalsparterna är i läget återhållsamma kring framtida planer i väntan på att Talgas genomförbarhetsstudie avslutas och att bindande avtal formuleras.

LKAB ser på samarbetet utifrån både ett affärs- och hållbarhetsperspektiv enligt befintlig strategi – där man både diversifierar risk och förädlar egna och andras biprodukter till framtida resurser.

Mitsui har redan tidigare gått in i ett samförståndsavtal med Talga och idag har de tre parterna tillsammans signerat ett nytt trepartsavtal.

Letter of Intent med potentiellt formande av Joint Venture
Avsiktsförklaringen är en icke-bindande överenskommelse mellan parterna. Efter att Talga genomfört sin genomförbarhetsstudie (detailed feasibility study) och relaterad due diligence väntas de tre parterna förhandla bindande avtal, inklusive ägarskap och finansiella investeringar. Genomförbarhetsstudien väntas avslutas under mars 2021.

För mer information kontakta: 
Cen Rolfsson – Press 
cen.rolfsson@talgagroup.com +46 (0) 703 62 19 05

________________________________________________

Om Talga 
Talga utvecklar smarta s.k. innovationsmaterial och bygger hela värdekedjan för både europeiska batterianoder liksom grafenprodukter. Affärsmodellen bygger på vertikal integrering med egenägda grafitfyndigheter i norra Sverige – vilket säkrar stabilitet i värdekedjan liksom leveranssäkerhet gentemot kundmarknaden. För ytterligare information besök: www.talga.se och www.talgagroup.com

Om LKAB
LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Genom LKAB Minerals utvecklar och marknadsför koncernen hållbara mineralprodukter. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder. Läs mer på www.lkab.com och www.lkabminerals.com

Om Mitsui
Mitsui & Co. Europe Plc är ett helägt dotterbolag till Mitsui & Co., Ltd (8031: JP), ett globalt handels och investeringsföretag, baserat i Japan. Mitsui nyttjar sin globala närvaro, nätverk och resurser för att utveckla försäljning, logistik och finansiering av verksamheter inom järn & stål, mineraler och metaller, energi, infrastruktur, mobilitet, kemikalier, livsmedel, hälsovård, IT och affärsutveckling. www.mitsui.com