1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Talga presenterar robust genomförbarhetsstudie

Talga presenterar robust genomförbarhetsstudie

Batterianod- och grafenföretaget Talga Group Ltd (ASX: TLG) offentliggjorde under föregående vecka sin detaljerade genomförbarhetsstudie, s.k. DFS, som klarlägger hur svensk grafit ska utvinnas och förädlas till anodmaterial för batterier. Studien påvisar bl.a. en investeringsvolym beräknad till ca 4,5 miljarder SEK i norra Sverige för att möta behovet av högkvalitativa batterianoder till europeiska elfordon. 

Nyckelpunkter från studien inkluderar: 

> Att Vittangigrafit förädlad med Talgas egna teknik har exceptionell potential som insatsvara i flera produkter, bl.a. i batterier till elfordon och konsumentelektronik 

> 17% ökning av den beräknade mineralreserven 

> Ökning från 22 till 24 års livslängd för gruvan 

> Investeringsvolym (CAPEX) beräknad till ca 4,5 miljarder SEK (US$528m) inkl. i högteknologisk utrustning för leverans till krävande fordonsapplikationer 

Talgas grundare och Managing Director Mark Thompson kommenterar studien så här: 

”Det är riktigt exalterande att kunna leverera Vittangi-DFSen till marknaden och till våra partners. Studien är kulminationen på ett omfattande arbete som utförts av [konsultfirman] Worley och som bekräftar den robusta ekonomin i projektet. Som en del av studien har vi nu också utvidgat projektets livslängd till 24 år med betydande ytterligare resurser och ytterligare potentiell uppsida från Niska.”

”Talgas europeiska, naturliga och gröna grafitanod-satsning är väl tajmad för att möta det ökade batteribehov som drivs på av den globala megatrenden mot elektrifiering och hållbarhet. Detta första projektsteg kommer att vara en språngbräda till Talgas större roll i den globala leverantörskedjan för gröna batterier. ”

Studien som är framtagen av flertalet globala och välrenommerade experter finns att läsa i sin helhet på engelska här