1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Talga presenterar kvartalsrapport (Q2-22)

Talga presenterar kvartalsrapport (Q2-22)

Batterianodföretaget Talga Group, med verksamhet i norra Sverige och börssäte på ASX i Australien, har nyligen presenterat kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022. Nedan presenteras ett urval av aktiviteter från rapporten. 

Kommersiellt och projektutveckling 

• Stöd från europeiska institutioner för finansiering av ’Vittangi Anode Project’
• Nya milstolpar uppnådda avseende tillståndsprocessen för gruvetablering
• Nya framgångar inom kvalificerings- och kommersiella engagemang gentemot batterikunder
• Frontend- och värdeteknisk design fortskrider för att optimera verksamheten
• Provbrytning har påbörjats för totalt 25 000 ton grafitmalm
• Vittangi-projektets grafitresursstorlek har efter nya studier utökats med 54%
• Prospekteringsborrning har påvisat en bred, högkvalitativ grafitåder vid ’Niskalänken’ som sammanbinder fyndigheterna

Produkt- och teknologiutveckling

• Brittiskt, samfinansierat program påvisar kommersiell potential för grafitbaserade tillsatsprodukter till batteriers katoder
• Andra samfinansierade studier inkluderar potential för bi-produker, liksom en ny kiselanodbaserad produktionsprocess

Koncern och finans

• Utnämning av BurnVoir som finansiell rådgivare
• Talga har hållit presentationer vid betydelsefulla branschevenemang
• Kassabalans 13 miljoner AUD per den 30 juni 2022

Hela rapporten finns att läsa i detalj på engelska här.