1. Home
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Talga förstärker sin europeiska ledningsstruktur

Talga förstärker sin europeiska ledningsstruktur

22 december 2023: Talga kan stolt presentera nya tillsättningar inom den europeiska organisationen.

För att hantera en snabbt växande portfölj av immateriella tillgångar, s.k. intellectual property, liksom en expanderande produkt- och teknologidivision, har bolaget utsett dr Anna Motta till Chief Technology Officer (CTO) för hela Talgakoncernen. Anna som är filosofie doktor i inorganisk kemi med över 20 års erfarenhet har sedan flera år lett bolagets teknologi- och materialavdelning. Hennes nya roll som CTO inkluderar även ansvaret över programmen för kvalitetssäkring och immateriella rättigheter. Anna är baserad vid Talgas batteriforskningscenter i Cambridge, England.

Talga kan även välkomna Per-Inge Kruse till en nyskapad och ledande roll inom bolaget: Group Director of Business Development & Strategic Alliances, vilket grovt kan översättas till kommersiell direktör för koncernen. Per-Inge kommer närmast från rollen som Sverigechef hos fordonsteknikbolaget FEV och har över 20 års erfarenhet inom fordonsbranschen. Per-Inge är baserad vid Stockholmskontoret.

Nyligen meddelades även att f.d. ministern Eva Nordmark välkomnats till Talga ABs styrelse.

Denna nyhet finns även att läsa på engelska här.