1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Talga beviljas tillstånd för Europas första batterianodfabrik i Luleå

Talga beviljas tillstånd för Europas första batterianodfabrik i Luleå

Video: Överblick över Talgas planerade batterianodfabrik

Under onsdagen meddelade Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt domen avseende Talgas planerade batterianodsfabrik vid Luleå industripark. Domstolen beviljar Talga tillstånd för verksamheten, inkl. s.k. verkställighetsförordnande, vilket även ger Talga möjlighet att påbörja konstruktionsarbetet i väntan på att domen vunnit laga kraft. 

Talga ABs styrelseordförande Per-Erik Lindvall kommenterar“Detta är en avgörande milstolpe för Europas första batterianodfabrik och därmed Sveriges hållbara utveckling. Jag kan inte nog understryka hur viktigt detta är för omställningen till en grön och konkurrenskraftig industri i Sverige.” 

Domslutet följer efter flera års planeringsarbete liksom en domstolsprocess där såväl Talga som myndigheter och andra intressenter fått komma till tals. Domslutet kan överklagas och är öppet för detta under kommande tre veckor. 

Tidigare i år beviljade Luleå kommun bygglov för fabriken. 

Denna nyhet finns även att läsa på engelska här.

För mer info, kontakta:

Cen Rolfsson – presschef
+46 (noll) 703 62 19 05
cen.rolfsson@talgagroup.com