1. Home
  2. /
  3. Artikel
  4. /
  5. Sveriges materiella roll inom den gröna revolutionen

Sveriges materiella roll inom den gröna revolutionen

Den gröna revolutionen rör sig framåt med stormsteg. Hela branscher elektrifieras i en aldrig tidigare skådad takt, och ingen sektor förändras så snabbt som transport. 


Detta är uppmuntrande nyheter för alla som är oroade över klimatförändringarna, då transportsektorn idag är en av de störst bidragande delarna till den globala uppvärmningen. Kan vi ersätta fossilbränsledrivna fordon med elfordon har vi tagit ett stort steg i rätt riktning. Detta gröna skifte kommer att vara avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser och undvika ett värsta scenario för klimatförändringarna.

Avgörande för att åstadkomma detta gröna skifte är i sin tur ambitionerna från regeringar runt om i världen. Sverige har anammat beundransvärda klimatpolicyer för att ta itu med utmaningen. 2017 antog riksdagen ett nytt klimatpolitiskt ramverk som består av en klimatlag, klimatmål, liksom ett klimatpolitiskt råd. Sveriges långsiktiga mål är att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045.

Visualisering av Talgas moderna gruvverksamhet

Men… för att säkra detta gröna skifte måste vi både omfamna och fortsätta skapa nya teknologier

Mineraler och metaller är avgörande delar av omställningen. Sveriges berggrund är rik på just de mineraler och metaller som krävs för tillverkning av batterier som används i elfordon, och Talga har alla förutsättningar att utvinna dem på ett miljövänligt och hållbart sätt.

På grund av vår extremt högkvalitativa malm och våra världsledande industriella processer har vår gruva ett mycket mindre fysiskt fotavtryck än traditionella grafitgruvor.

Enklare uttryckt; vi kan göra mer med mindre. Förädlingen av våra produkter är också optimerad för hållbarhet; en oberoende livscykelanalys genomförd av det välrenommerade konsultföretaget Hitachi ABB Power Grids bekräftar att Talnode®-C är världens grönaste anodmaterial. Detta kommer som ett resultat av Talgas användning av svensk vattenkraft, lokal produktion och egenutvecklad kompetens på området.