1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Miljötillstånd beviljat för Talgas grafitgruva i Norrbotten

Miljötillstånd beviljat för Talgas grafitgruva i Norrbotten

Talga kan glädjande nog meddela att miljötillstånd har beviljats för grafitgruvan vid Nunasvaara Södra. Detta är en del av den vertikalt integrerade verksamheten för produktion av batterianoder till elfordon som Talga bygger i norra Sverige.

Den positiva domen från Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt publicerades under onsdagen den 5 april, och innehåller även Natura 2000-tillstånd för projektet. Beslutet är föremål för en treveckorsperiod då överklaganden kan lämnas in. Miljötillståndet beviljades med villkor i linje med Talgas detaljerade genomförbarhetsstudie och tillståndsansökan. Ansökan påbörjades i maj 2020.

Talgas grundare och koncernchef Mark Thompson kommenterar: ”Detta godkännande är en viktig milstolpe och ett stort steg för Talga i att etablera produktion av naturliga grafitanoder i Sverige. Godkännandet är resultatet av omfattande tekniska, miljömässiga och sociala studier under många år och har följt en högst rigorös tillståndsprocess. Vi ser fram emot fortsatt engagemang med alla intressenter när vi fortsätter att utveckla utvinningen av denna strategiska resurs för användning i hållbar europeisk batteriproduktion.”

Efter detta positiva beslut om miljötillstånd och beviljande av Natura 2000-tillstånd förväntas myndigheten Bergsstaten ta beslut om företagets ansökan om bearbetningskoncession för Nunasvaara Södra. Därtill tillkommer lokala tillstånd, för vilka arbetet fortskrider.

Talgas grafitanodprojekt

Gruvverksamhet vid Nunasvaara Södra ska förse den planerade anodfabriken i Luleå med grafitkoncentrat som där förädlas till 19 500 ton färdigt anodmaterial per år. Tillståndsärenden för anodfabriken fortlöper parallellt och kommunen har redan delgivit bygglov, medans huvudförhandling om miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt startar den 3 maj och väntas pågå tre dagar. Ett positivt beslut skulle innebära att inledande konstruktionsarbete vid Luleå Industripark potentiellt kan komma att påbörjas under det andra halvåret 2023.

Talga är i pågående och långt gångna förhandlingar med ett flertal europeiska batteritillverkare, inklusive de tidigare offentliggjorda dialogerna med batterijättarna ACC och Verkor. Samtidigt för bolaget diskussioner med flera europeiska finansieringsinstitut, vilket även tidigare rapporterats om.

Denna nyhet finns även att läsa på engelska här.

För mer info, kontakta:

Cen Rolfsson – presschef
+46 (noll) 703 62 19 05
cen.rolfsson@talgagroup.com