1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Ny livscykelanalys (LCA) understryker Talgas ledande ställning inom Europa

Ny livscykelanalys (LCA) understryker Talgas ledande ställning inom Europa

En ny livcykelanalys, som även genomgått peer review, fastslår hur Talgas flaggskeppsprodukt Talnode®-C har 92% lägre potentiell klimatpåverkan än existerande anodmaterial som importeras till Europa.

Ytterligare beräkningar visar en potentiell minskning motsvarande 1,6 ton koldioxid per elbilsbatteri, vid användning av Talnode®-C istället för idag marknadsledande anodmaterial.

Studien påvisar stora potentiella fördelar ur ett miljöhänseende genom att undvika både naturlig grafit som utvunnits och förädlats med hjälp av fossila bränslen, liksom syntetisk grafit framställd av kol- och petroleumprodukter.

Mer om studien finns att läsa på engelska här.