1. Home
  2. /
  3. Artikel
  4. /
  5. Invigningen av Europas första batterianodfabrik i Luleå lockade både dignitärer och allmänhet

Invigningen av Europas första batterianodfabrik i Luleå lockade både dignitärer och allmänhet

Under april gick invigningen av EVA – Electric Vehicle Anode factory – av stapeln i Luleå. Fabriken, som nu är i full drift, levererar anodmaterial i pilotskala till batteri- och fordonskunder. Dessutom har fabriken, som drivs i Swerims lokaler, två dedikerade labb för testning av avancerade material och batterier.

Tobias Lindbäck

Tobias Lindbäck är produktionsansvarig på EVA:

  • ”Vi är åtta personer som jobbar här nu. Vi har anställt en nionde och ska anställa en tionde. Här handlar det inte om kommersiell produktion utan storskalig testning tillsammans med batteri- och fordonskunder i s.k. kampanjer.”
  • ”Som exempel vill kunderna kanske ha säg 100 kg anodmaterial i månaden för att köra i sina testlinor, eller så vill man på plats testa olika kemiska sammansättningar för anodmaterialet och se hur dessa reagerar beroende på vilka material man använder i resten av batteriet. Det är mycket uppskattat av branschen.”

Under invigningen av fabriken i april talade såväl Luleås kommunstyrelseordförande Carina Sammeli, liksom Regeringens statssekreterare för utrikeshandelsfrågor Krister Nilsson.

Från vänster: Martin Phillips, Talga; Krister Nilsson, statssekreterare; Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande; Pontus Sjöberg, Swerim
Krister Nilsson, statssekreterare för utrikeshandel, talar under invigningen av Europas första batterianodsfabrik

Öppet hus lockade från när och fjärran

Även under den direkt påföljande öppet hus-dagen kom massvis med nyfikna besökare för att se hur en anodfabrik fungerar.

Nyfikna gäster vid öppet hus i anodfabriken
Snabbkurs i hur grafit bildas naturligt i berggrunden och hur Talga tar tillvara på den

Under både VIP- och öppet hus-eventet fick man som besökare både se hur maskinerna och batterilabben fungerar, liksom presentationer från Talgas experter om hur framtidsplanerna ser ut och hur Talgas strategi för att växa och bekämpa den globala uppvärmningen ser ut, liksom hur både gruva och tilltänkt fullskalig fabrik kommer fungera. Allt som allt lockade eventen vitt skilda deltagare från både europeisk elfordonsmarknad till bl.a. lokala företagare, allmänhet och stugägare från Vittangi.

  • ”I nästa steg ska vi bygga den fullstora fabriken på Hertsön och skala upp det mot
    19 500 ton per år. Då kommer vi behöva vara minst 70 personer, troligen något fler. Den fabriken planeras sedan i sin tur utökas för att producera 100 000 ton per år”, avslutar Tobias Lindbäck.