1. Home
 2. /
 3. Pressmeddelanden
 4. /
 5. Halvårsrapport för andra halvan av 2022

Halvårsrapport för andra halvan av 2022

Talgakoncernen publicerade nyligen halvårsrapport för juli-december 2022. Nedan följer ett urval av höjdpunkter från rapporten:

Kommersiellt och finans

Framdrift avseende kommersialisering och finansiering av Talgas anodprojekt i norra Sverige:

 • Batteritillverkaren ACC och Talga signerar icke-bindande offtake-avtal för Talnode®-C
 • Representanter från offentliga finansieringsinstitut och storbanker genomförde en tvådagars guidning som del av due diligence-processen för finansiering av Talgas batterianodsprojekt
 • Talga kvalificerades vidare förbi det första steget hos Europeiska investeringsbanken, för potentiell projektfinansiering med upp till 300 miljoner euro
 • Intresseanmälan erhållen från Svensk exportkredit avseende stödfinansiering för konstruktionen av anodprojektet

Produkt- och teknologiutveckling

Positiva nyheter från flera håll inom material- och teknologiportföljen:

 • Tillståndsärendet hos Mark- och miljödomstolen avseende anodfabriken i Luleå har rört sig framåt (och efter perioden har datum för huvudförhandling fastställts)
 • ISO 14001-ackreditering för kvalificeringsanläggningen EVA i Luleå
 • Kiselanodmaterialet Talnode®-Si har fått godkända resultat under tester hos fordons- och batteritillverkare

Fyndigheter

Gruv- och prospekteringsaktiviteter genomförda för att i sin tur understödja möjligheter för expansion för att möta ökad efterfrågan för anodmaterial:

 • Mark-och miljödomstolen fastställde datum för huvudförhandling för Nunasvaara södra (vilken slutfördes efter periodens utgång).
 • Borrning påvisade höga grafithalter i ”Niskalänken”, vilket underbygger en framtida uppvärdering av mineralresursen

Koncern

Strategiska aktiviteter för att framdrift av en vertikalt integrerad värdekedja för gröna batterier och avancerade material:

 • Ny finansiering om 32 miljoner AUD (ca 220 miljoner SEK) från institutionella placeringar samt aktieköpsplan
 • Nya ledarpositioner tillsatta vid Talgas Stockholmskontor

Planerade aktiviteter efter perioden

 • Slutförande av due diligence för anodprojektet
 • Fastställande av bindande offtake-avtal och s.k. term sheets
 • Expansion av tyska pilotanläggningen för kiselanodmaterialet Talnode®-Si, och därtill tillbörliga kommersiella framsteg
 • Vidare utveckling av Talgas produktportfölj av nästa generations batterimaterial
 • Strategi för expansion utöver de 100 000 ton per år anodmaterial som planerats i nuvarande expansionsplan

Hela rapporten finns att läsa på engelska här.