1. Home
  2. /
  3. Pressmeddelanden
  4. /
  5. Grafitutvinningen i Vittangi går in i nästa fas

Grafitutvinningen i Vittangi går in i nästa fas

Talga lämnade idag in sina ansökningar för utvinning av grafit i Vittangi i Kiruna kommun. Inlämningen består av en tillståndsansökan enligt Miljöbalken inklusive en Natura 2000-bedömning till Mark- och miljödomstolen och en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten.

Inlämningen följer omfattande studier och undersökningar, utförda under nästan tio års tid. Grafiten planeras användas framförallt i litiumjonbatterier och har betydligt lägre klimatpåverkan men även bättre produktegenskaper jämfört med andra lösningar på marknaden idag. Detta blir den första europeiska leverantören till elbilsindustrin. Myndighetsbesluten för godkännande av gruvdriften väntas ta tolv till arton månader, och materialet väntas ingå i de elbilsflottor som produceras med start 2023.

Bolaget planerar även en produktionsanläggning för anodmaterial i Luleå. Vid full utbyggnad skulle anodproduktionen kunna ge ett sjuttiotal arbetstillfällen i Luleå. Gruvan i Vittangi beräknas sysselsätta ett femtiotal personer vid full drift.

”Detta är en viktig milstolpe i Talgas historia och i Sveriges resa till att bli en bas för framtidens industri. Dagens inlämning bygger på nästan tio år av noggranna studier och vi ser fram emot att myndigheterna behandlar vår ansökan inom de förväntade tidsramarna”, säger Talgas koncernchef Mark Thompson.

”Nu ser vi fram emot att fortsätta utvecklingsarbetet både med utvinningen av grafit i Vittangi och med vidareförädlingen till batterikomponenter i Luleå”, avslutar Mark Thompson.

Är du intresserad av att läsa miljökonsekvensbeskrivningen? Skicka ett mejl till kontakt@talga.se.