1. Home
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Eva Nordmark axlar ordföranderollen i Talga AB

Eva Nordmark axlar ordföranderollen i Talga AB

2024-07-02: Talga kan idag stolt meddela att Eva Nordmark övertar rollen som styrelseordförande för Talga AB. Nordmark har suttit med som ordinarie ledamot sedan 2023 och tar över ordförandeklubban från juli månad.

I sin nya roll kommer Nordmark se till att man fortsatt på ett effektivt och ansvarsfullt sätt skalar upp verksamheten, när nu bolaget ska gå in i en byggnads- och sedermera produktionsfas.

”Jag är hedrad över förtroendet och ser mycket fram emot att som ordförande bidra till Talgas arbete, när vi nu i praktiken bygger Europas första riktigt gröna värdekedja för batterianoder”, kommenterar Eva Nordmark.

Eva har ett högt anseende inom såväl politiken som näringslivet och har många nyckelposter på sitt CV. Hennes senaste politiska uppdrag var som arbetsmarknadsminister liksom jämställdhetsminister i regeringarna Löfven och Andersson. Innan dess var hon ordförande för TCO i åtta år och innehade flera fackliga tjänster efter det att hon satt i riksdagen mellan 1995 och 1998. Hon har dessutom bl.a. varit ordförande i Luleå tekniska universitet mellan 2013 och 2019 – med Talgas Per-Erik Lindvall som vice ordförande.

Per-Erik Lindvall, som har haft ordförandeklubban i Talga AB sedan 2021 och har varit en viktig del av verksamhetens utvecklingsfas, lämnar samtidigt styrelsen till förmån för fokus på andra uppdrag och egna projekt.

”Det har varit en rolig och spännande resa och jag är glad att på det här sättet kunna lämna Talga i trygga händer när verksamheten går mot nästa fas”, kommenterar Per-Erik Lindvall.


Naturlig grafit behövs för den gröna omställningen och klassas som en strategisk råvara enligt EU:s nya förordning Critical Raw Materials Act, en av flera lagstiftningsutvecklingar som stödjer EU:s Green Deal-mål och upprättandet av en europeisk batterivärdekedja.