1. Home
  2. /
  3. Lokala Nyheter
  4. /
  5. Komplettering av samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende pilotanläggning för tillverkning av anodmaterial i Luleå

Komplettering av samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende pilotanläggning för tillverkning av anodmaterial i Luleå

Talga AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för etablering och drift av en pilotanläggning för tillverkning av anodmaterial till litiumjonbatterier på Hertsöfältet inom Luleå Industripark i Luleå kommun. Planerad verksamhet omfattar förädling av grafitkoncentrat för produktion av upp till 6 000 ton anodmaterial under tre år. 

Samråd avseende den planerade anläggningen har tidigare genomförts med myndigheter, särskilt berörda och allmänheten. Eftersom det har gått en viss tid sedan samrådet genomfördes och då det har skett vissa förändringar i den planerade verksamheten genomför Talga nu ett kompletterande samråd.

Förändringarna i den planerade verksamheten jämfört med tidigare genomfört samråd utgörs framför allt av att verksamheten planeras pågå i tre år istället för två år, att det planerade antalet transporter till anläggningen har ökat, samt att volymen för utsläpp av vatten har förändrats. Därtill har Talga kommit längre i projektplaneringen och hunnit genomföra fler undersökningar i området, såsom provtagningar av yt- och grundvatten, sediment och jord, samt biologiska undersökningar och inventeringar. Detta innebär att Talga nu har mer information om den planerade verksamhetens utformning och miljöeffekter. 

Ett kompletterande samrådsunderlag med en översiktlig beskrivning av den planerade verksamheten och de bedömda miljöeffekterna av denna, med uppdaterad information jämfört med tidigare samrådsunderlag, daterat 17 november 2020, kan läsas och laddas hem här och kan även beställas via e-post: kontakt@talga.se eller telefon 010-303 7111. Även tidigare samrådsunderlag kan läsas och laddas hem här och kan även det beställas.

Tidigare lämnade synpunkter i samrådet har noterats och behöver inte meddelas på nytt. Eventuella ytterligare synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 7 oktober 2022 till: kontakt@talga.se, skriv ”samråd” i ämnesraden, eller till Talga AB, Södra Kungsgatan 5B, 972 35 Luleå. Synpunkter ska innehålla namn, adress och telefonnummer.

Frågor om planerad verksamhet kan ställas till: Christin Jonasson, Talga AB, christin.jonasson@talgagroup.com, eller via telefon: 010-303 71 11.